ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
On-line access

Bookstore

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych

Publisher Wydawnictwo Naukowe Pwn
Year 2020
Pages 216
Version paperback
Language Polish
ISBN 9788301152963
Categories Economics
Delivery to United States

check shipping prices
Ask about the product
Email
question
  Send
Add to bookshelf

Book description

Podręcznik akademicki skierowany do studentów uczelni wyższych na kierunku Turystyka i rekreacja, na kierunkach ekonomicznych ze specjalnością turystyczną oraz znakomita lektura dla praktyków gospodarczych zajmujących się organizacją i marketingiem usług turystycznych. Książka zawiera kompleksowe ujęcie koncepcji marketingowej, uwzględniające specyfikę sektora usług turystycznych, a w tym: podstawy teoretyczne i terminologię, funkcjonowanie marketingu usług turystycznych z uwzględnieniem zachowań konsumenckich, działalność marketingową na docelowym rynku, badania marketingowe w turystyce, analizę wybranych strategii marketingowych w turystyce. Do głównych zalet podręcznika należą: dostosowanie do programów nauczania, logiczna struktura i jasność wykładu, liczne przykłady z polskiej praktyki gospodarczej, słowniczek podstawowych terminów, bogata bibliografia, indeks rzeczowy.

Marketing usług turystycznych

We also recommend books

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223