ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
On-line access

Bookstore

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Żywienie człowieka 1 Podstawy nauki o żywieniu

Żywienie człowieka 1 Podstawy nauki o żywieniu

Publisher Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Year 01/01/2020
Edition First
Pages 560
Version paperback
Language Polish
ISBN 9788301163204
Categories Lifestyle, sport & leisure
$17.68 (with VAT)
65.00 PLN / €14.49 / £12.45
Qty:
Delivery to United States

check shipping prices
Product available
Delivery 2 days
Add to bookshelf

Book description

W obecnym trzecim już wydaniu uwzględniono wyniki badań naukowych, które przyczyniły się do istotnego wzrostu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych w ostatnich kilkunastu latach, weryfikując i zmieniając poglądy na niektóre ważne problemy żywieniowe. Zagadnienia wykraczające poza podstawy nauki o żywieniu przeniesiono i omówiono bardziej szczegółowo w książce Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T. 3 (WN PWN, 2009); dokonano także drobnych zmian w strukturze poszczególnych części podręcznika, poprzedzając je krótkimi wprowadzeniami. Kontynuację publikacji stanowi tom II poświęcony żywieniu człowieka zdrowego i chorego oraz tom trzeci traktujący o związkach żywienia ze zdrowiem rozpatrywanych na poziomie populacji, a uzupełnia je Słownik terminologiczny.

Żywienie człowieka 1 Podstawy nauki o żywieniu

We also recommend books

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223