Księgarnia naukowa
English Polski
On-line access

Bookstore

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Wydawcy udostępniają darmowe zasoby na czas epidemii


Wykłady z fizyki Tom 1

Wykłady z fizyki Tom 1

Authors
Publisher Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Year 01/01/2019
Edition First
Pages 492
Version paperback
Language Polish
ISBN 9788301174125
Categories Physics
Delivery to United States

check shipping prices
Ask about the product
Email
question
  Send
Add to bookshelf

Book description

Jest to wznowienie trzytomowego podręcznika fizyki ogólnej przeznaczonego dla studentów pierwszych lat studiów technicznych i przyrodniczych. W nowoczesny sposób omówiono tu wszystkie ważniejsze zagadnienia i działy fizyki. Tekst jest zwięzły, choć obfituje w liczne przykłady ilustrujące wywody teoretyczne. Na uwagę zasługuje nowoczesne ujęcie wielu zagadnień oraz wysoki poziom dydaktyczny podręcznika. Pierwszy tom obejmuje mechanikę i fizykę cząsteczkową (wraz z termodynamiką fenomenologiczną). Problemy klasyczne przeplatają się z zagadnieniami fizyki współczesnej (mechaniką relatywistyczną, elementami mechaniki kwantowej).

Wykłady z fizyki Tom 1

We also recommend books

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223