Księgarnia naukowa
English Polski
On-line access

Bookstore

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Free access during pandemic


Anatomia prawidłowa człowieka Osteologia: Podręcznik dla studentów i lekarzy

Anatomia prawidłowa człowieka Osteologia: Podręcznik dla studentów i lekarzy

Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
Year 2020
Pages 146
Version paperback
Language Polish
ISBN 9788323335788
Categories Medicine
$7.48 (with VAT)
28.00 PLN / €6.18 / £5.50
Qty:
Delivery to United States

check shipping prices
Product available
Delivery 2 days
Add to bookshelf

Book description

Anatomia Prawidłowa Człowieka jest kontynuacją serii podręczników wydawanych pod redakcją prof. Andrzeja Skawiny. Autorzy, korzystając z wieloletnich tradycji dydaktycznych krakowskiej szkoły anatomicznej i opierając się na własnych przemyśleniach oraz doświadczeniu, starali się ująć najistotniejsze zagadnienia z zakresu anatomii człowieka w sposób przystępny, ułatwiający przyswajanie wiedzy. Podręcznik został wzbogacony o mianownictwo anglojęzyczne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Krajowych Ramach Kwalifikacyjnych. Zachowano dotychczasowy układ opracowania i uzupełniono treść o nowe zagadnienia oraz poprawione ryciny. Podręcznik jest adresowany głównie do studentów pierwszego roku studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych, a także kierunków paramedycznych. Będzie również pomocą na wyższych latach jako uzupełnienie wprowadzenia do nauk klinicznych oraz dla lekarzy praktyków w ich codziennej pracy. Autorami poszczególnych rozdziałów Anatomii Prawidłowej Człowieka są pracownicy Katedry Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz zaproszeni specjaliści z jednostek nauk podstawowych i klinicznych UJ CM, a także innych polskich uczelni medycznych.

Anatomia prawidłowa człowieka Osteologia: Podręcznik dla studentów i lekarzy

We also recommend books

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223