ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
On-line access

Bookstore

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Anatomia Prawidłowa ćzłowieka Czaszka Wydanie trzecie poprawione i uzupełnione

Anatomia Prawidłowa ćzłowieka Czaszka Wydanie trzecie poprawione i uzupełnione

Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Year 01/01/2019
Edition Third
Pages 112
Version paperback
Language Polish
ISBN 9788323335795
Categories Medicine
Delivery to United States

check shipping prices
Ask about the product
Email
question
  Send
Add to bookshelf

Book description

Anatomia Prawidłowa Człowieka jest kontynuacją serii podręczników wydawanych pod redakcją prof. Andrzeja Skawiny. Autorzy, korzystając z wieloletnich tradycji dydaktycznych krakowskiej szkoły anatomicznej i opierając się na własnych przemyśleniach oraz doświadczeniu, starali się ująć najistotniejsze zagadnienia z zakresu anatomii człowieka w sposób przystępny, ułatwiający przyswajanie wiedzy. Podręcznik został wzbogacony o mianownictwo anglojęzyczne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Krajowych Ramach Kwalifikacyjnych. Zachowano dotychczasowy układ opracowania i uzupełniono treść o nowe zagadnienia oraz poprawione ryciny. Podręcznik jest adresowany głównie do studentów pierwszego roku studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych, a także kierunków paramedycznych. Będzie również pomocą na wyższych latach jako uzupełnienie wprowadzenia do nauk klinicznych oraz dla lekarzy praktyków w ich codziennej pracy. Autorami poszczególnych rozdziałów Anatomii Prawidłowej Człowieka są pracownicy Katedry Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz zaproszeni specjaliści z jednostek nauk podstawowych i klinicznych UJ CM, a także innych polskich uczelni medycznych. Szyja i głowa: - zarys rozwoju czaszki - budowa szczegółowa kości czaszki - doły czaszki - ich ograniczenia i komunikacja - budowa ucha kostnego.

Anatomia Prawidłowa ćzłowieka Czaszka Wydanie trzecie poprawione i uzupełnione

We also recommend books

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223