ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
On-line access

Bookstore

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Biofarmacja

Biofarmacja

Publisher Elsevier Sp. z o.o.
Year 01/01/2021
Edition First
Pages 340
Version hardback
Language Polish
ISBN 9788376098388
Categories Medicine
$26.66 (with VAT)
98.00 PLN / €21.85 / £18.77
Qty:
Delivery to United States

check shipping prices
Product available
Delivery 2 days
Add to bookshelf

Book description

W nowym programie nauczania farmacji, wprowadzonym w 2004 roku, biofarmacja została wydzielona jako samodzielny przedmiot nauczania. Przez kolejne lata nie było jednak do dyspozycji studentów ani farmaceutów żadnego aktualnego polskiego podręcznika na temat biofarmacji. Taką rolę może spełnić ta książka. Publikacja przedstawia zagadnienia biofarmaceutyczne w sposób przystępny, w ujęciu biologiczno-medycznym, szczegółowe opisy dotyczą również zagadnień fizjologicznych i patofizjologicznych związanych z losami leku w ustroju.

Biofarmacja

We also recommend books

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223