Księgarnia naukowa
English Polski
On-line access

Bookstore

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Free access during pandemic


BIOCHEMIA Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich

BIOCHEMIA Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich

Authors
Publisher Medpharm GmbH
Year 01/01/2020
Edition First
Pages 418
Version paperback
Language Polish
ISBN 9788378460039
Categories Medicine
Delivery to United States

check shipping prices
Ask about the product
Email
question
  Send
Add to bookshelf

Book description

Drugie wydanie podrecznika dla studentów studiów licencjackich i magisterskich BIOCHEMIA różni sie wieloma szczegółami od jego pierwotnej wersji z 2006 roku. Zachowano w nim dotychczasowy układ rozdziałów z podziałem na podrozdziały. Skrócono niektóre opisy, inne natomiast rozbudowano i unowocześniono. W zwięzły i uproszczony sposób przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące budowy składników komórek, macierzy międzykomórkowej i płynów ustrojowych oraz omówiono najważniejsze przemiany metaboliczne. Książka przeznaczona jest dla osób uczących sie w systemie studiów licencjackich oraz stanowi znakomite uzupełnienie dla studiujących w systemie magisterskim.

BIOCHEMIA Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich

We also recommend books

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223