ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
On-line access

Bookstore

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Chemia 3 Zbiór zadań wraz z odpowiedziami 2002-2020

Chemia 3 Zbiór zadań wraz z odpowiedziami 2002-2020

Publisher Nowa Matura
Year 2020
Pages 352
Version paperback
Language Polish
ISBN 9788393407309
Categories Schools
Delivery to United States

check shipping prices
Ask about the product
Email
question
  Send
Add to bookshelf

Book description

Zbiór dostosowany dla potrzeb tzw. starej matury do roku 2014 i obecnych maturzystów 2015-2023 oraz do matury od roku 2023 dla kandydatów na Uniwersytety Medyczne oraz kierunki przyrodnicze zdających maturę z chemii. Tom 3 (350 stron i 872 zadań) zawiera Podstawy elektrochemii oraz Podstawy Chemii Organicznej: Tom rozpoczynają trzy działy z elektrochemii (obecna w podstawie 4-letniego liceum): Ogniwa, Korozja, Elektroliza, Promieniotwórczość – dział wraca do nowej podstawy programowej, Węglowodory – podzieliliśmy dział na Węglowodory niearomatyczne i Węglowodory aromatyczne, Z działu „Alkohole i fenole” wyodrębniliśmy trzy nowe działy: Alkohole, Etery, Fenole, Aldehydy i ketony,

Chemia 3 Zbiór zadań wraz z odpowiedziami 2002-2020

We also recommend books

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223