Księgarnia naukowa
English Polski
On-line access

Contact

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Wydawcy udostępniają darmowe zasoby na czas epidemii


Main office
ABE-IPS Sp. z o.o.
1 Sierpnia 6 bud. D, 02-134 Warszawa
Phone +48 22 654 06 75
Fax +48 22 652 07 67
Infoline 801 777 223
Email [email protected]
Skype abeips
NIP 526-00-12-190
REGON 010257620
KRS 0000282268
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS
Initial capital 4 166 500 zł
Bank account
Departments
Izabela Pluskota
Kierownik działu
[email protected]
+48 22 654 06 75 wew.: 260
Katarzyna Górska
Specjalista ds. Obsługi Klienta
[email protected]
+48 22 654 06 75 wew.: 255
Katarzyna Olejarczyk
Specjalista ds. Reklamacji
[email protected]
+48 22 654 06 75 wew.: 220
Aleksandra Ostrowska
Manager ds. Zamówień Książek
[email protected]
+48 22 654 06 75 wew.: 258
Bookstores
Warsaw

ABE-IPS Bookstore

34/50 Koszykowa St.
00-677 Warsaw

tel.+48 22 628 60 89
tel. mob. +48 735 209 084 


[email protected]

Mon - Fri: 10 a.m. - 6 p.m.
Sat.: 10 a.m. - 3 p.m.

www.facebook.com/KsiegarniaPrzyMDM
www.facebook.com/ABEIPS.bookstore


Bookstore Manager:
Małgorzata Duda-Klag
Tel.: +48 693 522 241

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223