Księgarnia naukowa
English Polski
Dostęp on-line

Książki

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Wydawcy udostępniają darmowe zasoby na czas epidemii


Calculus & Its Applications, Global Edition

Calculus & Its Applications, Global Edition

Autorzy
Wydawnictwo Pearson Education
Data wydania 01/04/2018
Wydanie 14
Liczba stron 664
Forma publikacji książka w miękkiej oprawie
Poziom zaawansowania Dla szkół wyższych i kształcenia podyplomowego
Język angielski
ISBN 9781292229041
Kategorie Rachunek matematyczny i analizy matematyczne
Zastępuje 9781292022468
312.02 PLN (z VAT)
$78.85 / €70.36 / £62.99 /
Produkt na zamówienie
Dostawa 3-4 tygodnie
Ilość
Do schowka

Spis treści

0. Functions
0.1 Functions and Their Graphs
0.2 Some Important Functions
0.3 The Algebra of Functions
0.4 Zeros of Functions - The Quadratic Formula and Factoring
0.5 Exponents and Power Functions
0.6 Functions and Graphs in Applications
1. The Derivative
1.1 The Slope of a Straight Line
1.2 The Slope of a Curve at a Point
1.3 The Derivative and Limits
1.4 Limits and the Derivative
1.5 Differentiability and Continuity
1.6 Some Rules for Differentiation
1.7 More About Derivatives
1.8 The Derivative as a Rate of Change
2. Applications of the Derivative
2.1 Describing Graphs of Functions
2.2 The First and Second Derivative Rules
2.3 The First and Section Derivative Tests and Curve Sketching
2.4 Curve Sketching (Conclusion)
2.5 Optimization Problems
2.6 Further Optimization Problems
2.7 Applications of Derivatives to Business and Economics
3. Techniques of Differentiation
3.1 The Product and Quotient Rules
3.2 The Chain Rule
3.3 Implicit Differentiation and Related Rates
4. The Exponential and Natural Logarithm Functions
4.1 Exponential Functions
4.2 The Exponential Function ex
4.3 Differentiation of Exponential Functions
4.4 The Natural Logarithm Function
4.5 The Derivative of ln x 4.6 Properties of the Natural Logarithm Function
5. Applications of the Exponential and Natural Logarithm Functions
5.1 Exponential Growth and Decay
5.2 Compound Interest
5.3. Applications of the Natural Logarithm Function to Economics
5.4. Further Exponential Models
6. The Definite Integral
6.1 Anti-differentiation
6.2 The Definite Integral and Net Change of a Function
6.3 The Definite Integral and Area Under a Graph
6.4 Areas in the xy-Plane
6.5 Applications of the Definite Integral
7. Functions of Several Variables
7.1 Examples of Functions of Several Variables
7.2 Partial Derivatives
7.3 Maxima and Minima of Functions of Several Variables
7.4 Lagrange Multipliers and Constrained Optimization
7.5 The Method of Least Squares
7.6 Double Integrals
8. The Trigonometric Functions
8.1 Radian Measure of Angles
8.2 The Sine and the Cosine
8.3 Differentiation and Integration of sin t and cos t
8.4 The Tangent and Other Trigonometric Functions
9. Techniques of Integration
9.1 Integration by Substitution
9.2 Integration by Parts
9.3 Evaluation of Definite Integrals
9.4 Approximation of Definite Integrals
9.5 Some Applications of the Integral
9.6 Improper Integrals
10. Differential Equations
10.1 Solutions of Differential Equations
10.2 Separation of Variables
10.3 First-Order Linear

Polecamy również książki

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223