ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Książki

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Autorzy
Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Pwn
Data wydania 2022
Liczba stron 388
Forma publikacji książka w miękkiej oprawie
Język polski
ISBN 9788301149611
Kategorie Ekonomia
58.73 PLN (z VAT)
$13.28 / €12.65 / £10.72 /
Produkt na zamówienie
Dostawa 14 dni
Ilość
Do schowka

Opis książki

Głównym celem podręcznika jest przedstawienie, rozwinięcie i usystematyzowanie teoretyczno-metodologicznej koncepcji wyceny i kreowania wartości przedsiębiorstwa oraz określenie na tym gruncie ram ich praktycznej aplikacji w systemie strategicznego zarządzania podmiotem gospodarczym, szczególnie - długoterminowego zarządzania finansami. Aktualne tendencje w rozwoju i ewolucji działalności inwestycyjnej oraz finansowej przedsiębiorstw stwarzają obiektywne zapotrzebowanie na analizę i interpretację procesu wyceny czy oceny strategii maksymalizacji wartości. Strategia taka i jej ocena powinny koncentrować się przede wszystkim na: prawidłowym zdefiniowaniu nośników wartości dla właścicieli; wyborze odpowiednich mierników oceny kształtowania tej wartości; analizie korzyści dla właścicieli osiąganych z programów restrukturyzacyjnych i strategii wzrostu zewnętrznego; włączeniu wszystkich stron zainteresowanych funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (interesariuszy), a szczególnie menedżerów i pracowników, w proces kreowania wartości dla właścicieli. Autor wyjaśnia podstawowe pojęcia w sposób przystępny, a przydatność aplikacyjną zapewniają liczne przykłady oraz praktyczne studia przypadków.

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Polecamy również książki

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223