ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Książki

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce

Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce

Autorzy
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A.
Data wydania 2017
Wydanie Pierwsze
Liczba stron 252
Forma publikacji książka w miękkiej oprawie
Język polski
ISBN 9788381078412
Kategorie Prawo
159.00 PLN (z VAT)
$35.77 / €34.09 / £29.59 /
Produkt dostępny
Dostawa 2 dni
Ilość
Do schowka

Opis książki

Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Jej procedura ma dostarczyć organowi administracji publicznej podejmującemu decyzję informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku.

W publikacji przeanalizowano podstawowe i kluczowe problemy związane z problematyką ocen oddziaływania na środowisko. Wskazano w niej nie tylko zagadnienia teoretyczne, lecz także zaproponowano rozwiązania konkretnych problemów. Ponadto odrębnie ujęto przekrojowe i reprezentatywne orzecznictwo, głównie sądów administracyjnych.

W opracowaniu omówiono m.in.:
- nowe wymagania dotyczące raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- zakres obowiązku współdziałania organów administracji publicznej w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- udział społeczeństwa w postępowaniu w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko,
- sukcesję praw i obowiązków publicznoprawnych wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce

Polecamy również książki

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223