ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Kontakt

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Główna siedziba
ABE-IPS Sp. z o.o.
ul. Annopol 4A hala D, 03-236 Warszawa
Telefon +48 22 654 06 75
Fax +48 22 652 07 67
Infolinia 801 777 223
E-mail [email protected]
NIP 526-00-12-190
REGON 010257620
KRS 0000282268
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał spółki 4 166 500 zł
Rachunek Bank Handlowy w Warszawie 76 1030 1508 0000 0008 1712 0008
ABE Holding S.A.
ul. Annopol 4A hala D, 03-236 Warszawa
E-mail [email protected]
Telefon +48 22 654 06 75
Fax +48 22 652 07 67
NIP PL5272656332
REGON 142956429
KRS 0000387580
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
Rachunek Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej 50 89230008 0131 4105 2012 0001
ABE BOOKS Sp. z o.o.
pl. Bankowy 4, 00-095 Warszawa
E-mail [email protected]
Telefon +48 22 654 06 75
Fax +48 22 652 07 67
NIP 526-021-01-16
REGON 011545099
KRS 0000116733
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Kapitał spółki 300 000 zł
Rachunek SANTANDER BANK POLSKA S.A. 21 1090 1043 0000 0001 4770 6738
Działy
Tadeusz Wiącek
Warszawa
[email protected]
kom. +48 607 307 734
Kamila Wirkus
województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie
[email protected]
kom. +48 608 520 298
Dorota Bojanowska
Warszawa
[email protected]
kom. +48 502 277 348
Norbert Niewalda
województwo lubelskie, małopolskie i podkarpackie
[email protected]
kom. +48 501 731 160
Jerzy Pluskota
Białystok, Łódź, Szczecin, Warszawa
[email protected]
kom. +48 693 522 249
Marek Jazikowski
województwo wielkopolskie
[email protected]
kom. +48 691 512 975
Katarzyna Klima
województwo śląskie i świętokrzyskie
[email protected]
kom. +48 609 510 867
Wojciech Janicki
województwo lubelskie, małopolskie i podkarpackie
[email protected]
kom. +48 501 731 150
Jerzy Wołosiuk
Białystok, Łódź, Toruń, Warszawa
[email protected]
kom. +48 693 427 881
Paweł Łepkowski
Sales Coordinator International school books & resources (Eastern Europe and Asia)
[email protected]
kom. +48 609 120 919
Katarzyna Brodnicka
województwo wielkopolskie
[email protected]
kom. +48 502 572 937
Księgarnie
Warszawa

Księgarnia ABE BOOKS

Pl. Bankowy 4
00-095 Warszawa

tel.+48 22 628 60 89 
tel. kom. +48 735 209 084 


[email protected]

Poniedziałek – Piątek: 10:00 - 18:00
Sobota: 10:00 - 14:00


Kierownik Księgarni:
Małgorzata Duda-Klag
tel.: +48 693 522 241

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223