ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Czasopisma będące własnością Royal Society of Chemistry będą wydane jako OA w ciągu najbliższych 5 lat
2022-11-02

Wydawnictwo Royal Society of Chemistry (RSC) ogłosiło, że dąży do tego, aby wszystkie czasopisma będące w pełni własnością RSC stały się otwarte w ciągu pięciu lat, co czyni je pierwszym wydawcą chemii i jednym z pierwszych wydawców społecznych, którzy zobowiążą się do w pełni otwartego dostępu w przyszłości.

Otwarty dostęp jest sednem misji RSC, aby pomóc naukom chemicznym uczynić świat lepszym miejscem. Bezpłatny, nieograniczony globalny dostęp do wszystkich najnowocześniejszych badań opublikowanych w czasopismach Royal Society of Chemistry jest kluczowym elementem tego, zgodnym ze strategią organizacyjną RSC, która podkreśla kluczową rolę współpracy i otwartego dzielenia się wiedzą naukową w rozwiązywaniu problemów globalne wyzwania, od chorób po zmiany klimatu. Kraje „Globalnego Południa”, które będą najbardziej dotknięte tymi problemami, to często te, które mają najmniejszy dostęp do tak istotnych informacji; Open Access gwarantuje, że każdy i wszędzie ma ten sam potencjał dostępu do najnowszych odkryć i przyczyniania się do nich, co prowadzi do lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

Równie ważne jest zaangażowanie RSC na rzecz integracji i różnorodności – partnerstwo z instytucjami na całym świecie w celu opracowania nowych modeli otwartego dostępu, które działają dla nich i które nie polegają wyłącznie na autorach płacących opłaty za przetwarzanie lub publikację. Mogą one stanowić barierę dla naukowców, zwłaszcza w krajach najsłabiej rozwiniętych, gdzie środki, nawet na prowadzenie badań, są ograniczone.

Celem Royal Society of Chemistry jest objęcie większością światowej społeczności autorów umowami instytucjonalnymi lub na poziomie sponsorów. Będzie to możliwe tylko przy zaangażowaniu i współpracy międzynarodowych partnerów, w tym instytucji, korporacji i fundatorów. Towarzystwo zobowiązuje się do współpracy z tymi partnerami i społecznościami w celu rozwinięcia krajobrazu otwartego dostępu w kierunku modelu, w którym autor nie ponosi opłat za przetwarzanie artykułów.

RSC zobowiązuje się do ścisłej współpracy z partnerami i społecznością przez cały 2023 r., aby zrozumieć ich priorytety, wymagania i cele w zakresie otwartego dostępu. Jako ważny pierwszy krok w kierunku przyszłości w pełni otwartego dostępu, RSC wkrótce przekaże swoje portfolio czasopism hybrydowych do Transformative Journal Program of cOAlitionS, globalnej grupy sponsorów badań.

Zakładając wystarczające wsparcie i udział ze strony partnerów, Royal Society of Chemistry zamierza opublikować w ciągu pięciu lat całe swoje obecne portfolio 44 czasopism będących w pełni własnością RSC.

Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalną informację prasową.

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223