Księgarnia naukowa
English Polski
Dostęp on-line

Regulamin: newsletter

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Wydawcy udostępniają darmowe zasoby na czas epidemii


Regulamin: newsletter

Regulamin Newslettera ABE-IPS

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z informacji w formacie listu elektronicznego (e-mail), zwanego Newsletterem, udostępnianego przez firmę ABE-IPS z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6.

1. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail jest wysyłana przez ABE-IPS, w sposób cykliczny i bezterminowo, informacja w formie listu elektronicznego (e-mail).
2. Usługa subskrypcji Newslettera ABE-IPS jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego.
3. Newsletter jest przesyłany jedynie do zarejestrowanych użytkowników od jednego do trzech razy w miesiącu.
4. Newsletter zawiera między innymi informacje o nowościach wydawniczych, zapowiedziach oraz informacje o promocjach i wydarzeniach dotyczących ABE-IPS.

5. W celu otrzymywania Newslettera należy:

  • wpisać w odpowiednim formularzu adresu e-mail, na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter oraz wybrać interesującą/e go dziedzinę/y
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych przez Administratora danych ABE-IPS sp. z o.o. w celach marketingowych, zapoznać się z treścią Regulaminu Newslettera i Polityki Prywatności oraz zaakceptować ich treść. 
  • aktywować link zawarty w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, aby przeprowadzić weryfikację poprawności informacji podanych podczas rejestracji; użytkownik ma na to 7 dni
  • zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany Newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania

6. ABE-IPS nie będzie udostępniać powierzonych jej adresów mailowych osobom trzecim.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z akceptacją Regulaminu Newslettera i Polityki Prywatności jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi wysyłkę Newslettera.

8. Administratorem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO jest ABE-IPS sp. z o.o.

9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwego adresu e-mail. 

10. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach handlowych, jedynie w zakresie informowania Użytkownika o nowościach wydawniczych, zapowiedziach, promocjach oraz wydarzeniach dotyczących ABE-IPS sp. z o.o., za zgodą Użytkownika.

11. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem RODO i Ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.

12. Zgodnie z rozporządzeniem RODO, Użytkownicy Newslettera mają prawo do cofnięcia zgody poprzez niniejszy link. Mają również prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych osobowych. Mogą również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Wszelkie dalsze, niezbędne informacje dotyczące ochrony danych osobowych, znajdują się w Polityce prywatności, z treścią której każdy Użytkownik Sklepu internetowego, przed podaniem Administratorowi swoich danych osobowych, ma obowiązek się zapoznać.

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223