Księgarnia naukowa
English Polski
Dostęp on-line

Regulamin: Karta Rabatowa..

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Wydawcy udostępniają darmowe zasoby na czas epidemii


Regulamin: Karta Rabatowa Księgarni ABE-IPS

Regulamin Karty Rabatowej ABE-IPS


I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Karty Rabatowej ABE-IPS, zwanej dalej Kartą.
 2. Wydawcą Karty Rabatowej ABE-IPS jest ABE-IPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6 bud.D, 02-134 Warszawa.

II. Informacje o Karcie Rabatowej ABE-IPS

 1. Karta Rabatowa jest plastikową kartą towarową, umożliwiającą dokonywanie zakupu z rabatem w księgarni ABE-IPS, mieszczącej się na ul. Pięknej 31/37 w Warszawie, oraz w księgarni internetowej www.abe.pl.
 2. Karta Rabatowa jest przyznawana stałym klientom Księgarni ABE-IPS lub osobom, które wzięły udział w akcji promocyjnej.
 3. Wysokość rabatu ustalana jest indywidualnie dla każdego uczestnika programu rabatowego i wynosi nie mniej niż 5%.
 4. Uczestnik programu może posiadać jedną Kartę Rabatową.

III. Zasady użytkowania Karty Rabatowej ABE-IPS

 1. Rabat jest naliczany po okazaniu Karty w kasie księgarni ABE-IPS lub po podaniu numeru Karty w koszyku księgarni online www.abe.pl.
 2. Pieniężna kwota rabatu udzielona właścicielowi Karty nie może być zamieniona na gotówkę.
 3. Rabat z Karty nie sumuje się z innymi promocjami.
 4. ABE-IPS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyłączenia wybranych tytułów z udzielania rabatu na podstawie Karty.
 5. Rabat nie jest udzielany wstecz, tzn. do zakupów już dokonanych bez Karty.

IV. Odpowiedzialność i reklamacje związane z Kartą Rabatową ABE-IPS

 1. ABE-IPS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały uszkodzone po ich wydaniu lub utracone.
 2. W razie zgubienia bądź zniszczenia Karty jej posiadaczowi nie przysługuje roszczenie do wydania karty bezpłatnej zastępczej.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Kartą będą rozpatrzone na piśmie przez Wydawcę w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane bezpośrednio w księgarni ABE-IPS, Piękna 31/37,  lub listownie pod adresem ABE-IPS Sp. z o.o. ul. 1 Sierpnia 6 bud D., 02-134 Warszawa.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO jest ABE-IPS Sp. z o.o.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Programu Rabatowego i w celach marketingowych wraz z akceptacją Regulaminu Karty Rabatowej i Polityki Prywatności jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi przystąpienie do Programu Rabatowego
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji programu Karty Rabatowej i  informowania Użytkownika o nowościach wydawniczych, zapowiedziach, promocjach oraz wydarzeniach dotyczących ABE-IPS sp. z o.o., za zgodą Użytkownika.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem RODO i Ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem RODO, Uczestnicy Programu Rabatowego mają prawo do cofnięcia zgody na przesyłanie informacji handlowych poprzez niniejszy link. Mają również prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych osobowych. Mogą również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Wszelkie dalsze, niezbędne informacje dotyczące ochrony danych osobowych, znajdują się w Polityce prywatności, z treścią której każdy Użytkownik Sklepu internetowego, przed podaniem Administratorowi swoich danych osobowych, ma obowiązek się zapoznać.

VI. Postanowienia końcowe

 1. ABE-IPS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Karty zostaną poinformowani w ogłoszeniu umieszczonym w księgarni ABE-IPS oraz na stronie internetowej www.abe.pl.
 2. ABE-IPS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu Kart Rabatowych ABE-IPS bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt VI.1 Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w księgarni ABE-IPS, ul. Pięknej 31/37, oraz na stronie www.abe.pl.
 4. Użytkownik akceptuje Regulamin wraz z pierwszym użyciem Karty.
 5. Niniejszy Regulamin wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2011 roku.
Strony www Białystok Warszawa
801 777 223