Księgarnia naukowa
English Polski
Dostęp on-line

Regulamin: Bon rabatowy

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Regulamin: Bon rabatowy

Regulamin bonu rabatowego ABE-IPS

1. Postanowienia ogólne
a. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z bonu rabatowego ABE-IPS, zwanego dalej Bonem.
b. Wydawcą Bonu jest ABE-IPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6, 02-132 Warszawa.

2. Ogólne informacje o bonie rabatowym ABE-IPS
a. Bon rabatowy ABE-IPS występuje jako papierowa lub elektroniczna karta towarowa wydawaną na okaziciela, umożliwiająca dokonanie jednorazowego zakupu w księgarni internetowej lub stacjonarnej ABE-IPS. 
b. Na bonie podana jest jego wartość brutto. 
d. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.
f. Realizacja bonu rabatowego ABE-IPS przez jego użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Bonu w sposób nieuprawniony.

3. Zasady użytkowania bonu rabatowego ABE-IPS
a. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne.
b. Aby zrealizować Bon należy złożyć zamówienie w księgarni internetowej abe.pl/books i w koszyku wpisać podany na bonie rabatowym ABE-IPS Numer Bonu lub skontaktować się z osobą/Księgarnią wskazaną na Bonie.
d. W przypadku, gdy wartość nominalna Bonu nie wystarczy do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą kredytową lub przelewem.
e. Przy realizacji płatności Bonem Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż wartość nominalna bonu rabatowego ABE-IPS.
f. W przypadku zwrotu usług nabytych przy użyciu Bonu, przeprowadzonego na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów i usług, Użytkownik otrzyma nowy bon rabatowy ABE-IPS.
h. Bon rabatowy ABE-IPS można być używany wyłącznie w księgarni internetowej abe.pl/books oraz w Księgarniach stacjonarnych ABE-IPS.

4. Odpowiedzialność ABE-IPS Sp. z o.o. i reklamacje związane z bonem rabatowym ABE-IPS
a. ABE-IPS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.
b. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia bonu rabatowego ABE-IPS.
c. Wszelkie reklamacje związane z bonem rabatowym ABE-IPS będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Bonu. Reklamacje związane z Bonem mogą być składane listownie na adres ABE-IPS Sp. z o.o. ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa.

5. Postanowienia końcowe
a. ABE-IPS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Bonu zostaną poinformowani w ogłoszeniu umieszczonym w stronie internetowej abe.pl.

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223