ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Zmiana adresu firmy

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Zmiana adresu firmy

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. nasza firma zmienia adres siedziby. Wszelkie inne dane pozostają bez zmian.

W związku z tym pełne dane firmy będą brzmieć:

ABE - IPS sp. z o.o.
Wiśniowy Business Park
ul. 1 Sierpnia 6, bud. D
02-134 Warszawa
NIP: 526-00-12-190

telefon: +48 22 654 06 75 | fax: +48 22 652 07 67
e-mail:
[email protected]

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach i posługiwanie się od dnia 1.07.2018 r. wyłącznie nowym adresem.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 25 czerwca 2018 r. zmianie ulegnie także adres magazynu pionu książek. Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany i kierowanie dostaw książek wyłącznie na nowy adres:

ABE - IPS sp. z o.o.
Segro Business Park Warsaw Żerań
ul. Annopol 4A, bud. A
03-236 Warszawa

Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wszystkie dokumenty powinny być wystawiane, a dostawy kierowane na adresy według poniższego schematu:

Dane nabywcy:

Adres dostawy:

PION KSIĄŻEK

ABE - IPS sp. z o.o.
Wiśniowy Business Park
ul. 1 Sierpnia 6, bud. D
02-134 Warszawa
NIP 526-00-12-190

ABE - IPS sp. z o.o.
Segro Business Park Warsaw Żerań
ul. Annopol 4A, bud. A
03-236 Warszawa

PION PRENUMERAT I ONLINE

ABE - IPS sp. z o.o.
Wiśniowy Business Park
ul. 1 Sierpnia 6, bud. D
02-134 Warszawa
NIP 526-00-12-190

ABE - IPS sp. z o.o.
Wiśniowy Business Park
ul. 1 Sierpnia 6, bud. D
02-134 Warszawa

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223