ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line
0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA DOSTĘP TESTOWY
(tylko dla instytucji)

Firma/instytucja *
Ulica *
Miasto *
Kod pocztowy
Kraj *
Imię i nazwisko *
Telefon *
E-mail *
FTE
(liczba studentów dziennych i pracowników naukowych)
Adresy IP *
Preferowana data
Komentarz
  Brepolis Free-standing Databases
          Ut per litteras apostolicas... Papal letters
          In Principio - Incipit Index of Latin Texts (IP-11) - online
          Vetus Latina Database - online
  Brepolis Latin
          Monumenta Germaniae Historica
          Library of Latin Texts Complete
          Database of Latin Dictionaries
          Archive of Celtic-Latin Literature
          Aristoteles Latinus Database (ALD) - online
  Brepolis Medieval
          International Medieval Bibliography (IMB online)
          Bibliographie de civilisation médiévale
          International Directory of Medievalists
          Lexicon des Mittelalters
          International Encyclopaedia for the Middle Ages
          Europa Sacra

(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Administratora danych: ABE-IPS sp. z o.o. na potrzeby realizacji tego zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza zgłoszenia. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych osobowych, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie informację dostępne są w Politycę prywatności. Wyrażając zgodę, akceptuję Politykę prywatności, z treścią której się zapoznałem.

Wypełnienie pól oznaczonych (*) jest obligatoryjne.

Kontakt

Andrzej Księżopolski
andrzej.ksiezopolski@abe.pl
tel.: +48-22-6540675
Strony www Białystok Warszawa
801 777 223