ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line
0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA DOSTĘP TESTOWY
(tylko dla instytucji)

Firma/instytucja *
Ulica *
Miasto *
Kod pocztowy
Kraj *
Imię i nazwisko *
Telefon *
E-mail *
FTE *
(liczba studentów dziennych i pracowników naukowych)
Adresy IP
Preferowana data
Komentarz
  Agriculture
          AGRICULTUREnetBASE
          BIOSCIENCEnetBASE
          ENVIROnetBASE
          FOODnetBASE
          NUTRITIONnetBASE
          PlantSCIENCEnetBASE
          WATERnetBASE
  Economy
          BUSINESSnetBASE
          ECONOMICSnetBASE
          ERGONOMICSnetBASE
          ProjectMANAGEMENTnetBASE
          PublicADMINISTRATIONnetBASE
          STATSnetBASE
  Engineering
          CLEANTECHnetBASE
          ENGnetBASE
          INDUSTRIALnetBASE
          NANOnetBASE
          SCI-TECHnetBASE
          TRIBOLOGYnetBASE / LUBRICATIONnetBASE
  Exact Sciences
          CHEMLIBnetBASE
          CHEMnetBASE
          MATHnetBASE
          PHYSICSnetBASE
          POLYMERSnetBASE
  IT
          COMPUTERSCIENCEnetBASE
          InfoSECURITYnetBASE
          ITKnowledgeBASE
  Law
          FORENSICnetBASE / LawENFORCEMENTnetBASE
  Material Science
          MATERIALSnetBASE
          TEXTILEnetBASE
  Medicine
          ATSDR's Toxicological Profiles
          NEUROSCIENCEnetBASE
          OCCUP-HEALTHandSAFETYnetBASE
          PHARMACEUTICALnetBASE
          TOXICOLOGYnetBASE
  Militaria
          MILITARYnetBASE

(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Administratora danych: ABE-IPS sp. z o.o. na potrzeby realizacji tego zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza zgłoszenia. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych osobowych, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie informację dostępne są w Politycę prywatności. Wyrażając zgodę, akceptuję Politykę prywatności, z treścią której się zapoznałem.

Wypełnienie pól oznaczonych (*) jest obligatoryjne.

Kontakt

Andrzej Księżopolski
andrzej.ksiezopolski@abe.pl
tel.: +48-22-6540675
Strony www Białystok Warszawa
801 777 223