ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Książki

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych. Przygotowywanie i ocena ofert

Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych. Przygotowywanie i ocena ofert

Autorzy
Wydawnictwo Verlag C.H.Beck
Data wydania 01/01/2015
Wydanie Pierwsze
Liczba stron 200
Forma publikacji książka w miękkiej oprawie
Język polski
ISBN 9788325572877
Kategorie Prawo
129.00 PLN (z VAT)
$29.02 / €27.66 / £24.01 /
Produkt dostępny
Dostawa 2 dni
Ilość
Do schowka

Opis książki

Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych - to pozycja skierowana do osób związanych ze sporządzaniem i oceną ofert, a więc do administracji rządowej i samorządowej, firm zajmujących się wykonywaniem kontraktów dla administracji oraz beneficjentów funduszy UE. Pozwoli zrozumieć związane z ofertami zawiłości w prawie zamówień publicznych oraz uniknąć popełniania błędów.

Książka zawiera bogaty wybór orzecznictwa oraz opinii instytucji zajmujących się kontrolą udzielania zamówień publicznych. Obejmuje tak nietypowe dla literatury przedmiotu, a często spotykane zagadnienia, jak oferta w zamówieniach podprogowych oraz w trybie zamówienia z wolnej ręki. Znajdują się w niej przydatne w praktyce informacje dotyczące odrzucenia ofert. Praktyczne wskazówki pozwolą uniknąć pułapek oraz podjąć właściwe decyzje, w przypadku wątpliwości, np.:

czy brak podpisu pod ofertą jest równoznaczny z jej odrzuceniem,
czy do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty stosuje się takie same prawa,
czy wykonawca ma obowiązek uzasadnić tajemnicę przedsiębiorstwa wraz ze złożeniem oferty, czy może takie uzasadnienie przekazać na późniejszym etapie postępowania.

Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w procesie przygotowywania ofert lub ich oceny, m.in.:

kiedy zamawiający może zatrzymać wadium,
co może zrobić zwycięski wykonawca, jeżeli zamawiający uchyla się od zawarcia umowy,
kiedy zamawiający może stosować kryterium ceny jako jedyne,
czy zamawiający może zmienić ofertę wykonawcy podczas oceny ofert,
czym się różni podwykonawca od podmiotu trzeciego.

Wraz z książką oferujemy Państwu bezpłatny miesięczny dostęp do serwisu EkspertBeck.pl – Zamówienia publiczne

Skuteczna oferta w zamówieniach publicznych. Przygotowywanie i ocena ofert

Polecamy również książki

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223