ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Polityka prywatności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ABE-IPS SP. Z O.O.

Niniejsza Polityka Prywatności, ma na celu przekazanie Ci szczegółowych informacji, jakie dane osobowe zbieramy w ramach korzystania z naszych usług, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest ABE-IPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Annopol 4A, hala D, 03-236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000282268, NIP: 5260012190, REGON: 010257620, kapitał zakładowy w wysokości 4 166 500,00 zł.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem RODO. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

- przetwarzane zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego

- dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

- adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane

- przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (np. przechowujemy dane przez okresy wynikające z przepisów o rachunkowości, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy)

3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników lub Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika lub Klienta.

4. Możliwe cele zbierania Twoich danych osobowych przez Administratora oraz podstawy prawne zbierania danych osobowych:

a) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Sklepie Internetowym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 pkt 1 lit. b) rozporządzenia RODO, tj. konieczność realizacji umowy, której jesteś stroną lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (realizacja zamówienia, możliwość korzystania z Konta).

b) marketing własnych produktów lub usług Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia RODO, tj. Twoja zgoda bądź art. 6 pkt 1 lit. f), tj. uzasadniony interes Administratora, jakim jest informowanie Cię o naszych produktach, nowościach, wydarzeniach oraz promocjach.

5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości świadczenia przez nas usług oraz korzystania z nich.

6. W każdej chwili możesz wycofać zgodę dotyczącą wysyłki Newslettera poprzez niniejszy link.

7. Informujemy, iż nie przekazujemy Twoich danych innym podmiotom trzecim w celach marketingowych.

Odbiorcami Twoich danych są podmioty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania usług proponowanych przez Administratora (jak np. podmioty, które udostępniają nam serwery, dostawcy zamówionych towarów, podmioty realizujące płatności, pracownicy Administratora).

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. położonego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przy czym Administrator zapewnia, iż w przypadku przekazania danych do państwa trzeciego odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony i poszanowania prawa do ochrony danych osobowych oraz z zachowaniem najwyższej staranności o bezpieczeństwo Twoich danych oraz w zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług.

8. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników strony zostały w restrykcyjny sposób ograniczone przez Administratora, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Administratora zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

9. Informujemy, że Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

10. Pliki "Cookies" są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona ) Dzięki cookies zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia.

11. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie strony internetowej www.abe.pl zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez www.abe.pl są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki Cookies używamy w następujących celach:

- identyfikacji użytkowników jako zalogowanych przez www.abe.pl i pokazywania, że są zalogowani;

- zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

- zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania przez www.abe.pl;

- dostosowywania zawartości strony www.abe.pl do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony www.abe.pl;

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony www.abe.pl oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika;

- zbierania informacji o ruchu na stronie. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane są narzędzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie.

12. Odwiedzając stronę www.abe.pl możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

- trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu, przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę internetową. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie wylogowania z naszej strony, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.

- własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze Sklepu internetowego, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem Sklepu internetowego (np. w wypadku udostępnienia powierzchni Sklepu jednej z sieci reklamowych lub prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics). W tym ostatnim wypadku zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

13. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

14. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

15. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

o w przeglądarce Chrome

o w przeglądarce Firefox

o w przeglądarce Internet Explorer

o w przeglądarce Opera

o w przeglądarce Safari

o w przeglądarce Microsoft Edge

16. Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania pisemnie na adres: ABE-IPS Sp. z o.o., ul. Annopol 4A, hala D, 03-236 Warszawa bądź mailowo na adres: rodo@abe.pl

a) Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do naszego Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić Ci dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

b) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. 

c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zachowujemy również dane dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług oraz dla celów podatkowych i rachunkowych.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

e) Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

f) Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Moje Konto. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

g) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

17. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

18. W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o potrzebie przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

19. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Masz prawo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy rozporządzenia RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223