ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Kontakt

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Główna siedziba
ABE-IPS Sp. z o.o.
ul. Annopol 4A hala D, 03-236 Warszawa
Telefon +48 22 654 06 75
Fax +48 22 652 07 67
Infolinia 801 777 223
E-mail [email protected]
NIP 526-00-12-190
REGON 010257620
KRS 0000282268
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał spółki 4 166 500 zł
Rachunek Bank Handlowy w Warszawie 76 1030 1508 0000 0008 1712 0008
ABE Holding Sp. z o.o.
ul. Annopol 4A hala D, 03-236 Warszawa
E-mail [email protected]
Telefon +48 22 654 06 75
Fax +48 22 652 07 67
NIP PL5272656332
REGON 142956429
KRS 0001073563
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
Rachunek Bank Handlowy w Warszawie S.A. 96 1030 1508 0000 0008 2249 5000
ABE BOOKS Sp. z o.o.
ul. Księcia Ziemowita 53 bud.3, 03-885 Warszawa
E-mail [email protected]
Telefon +48 22 654 06 74
Fax +48 22 652 07 67
NIP 526-021-01-16
REGON 011545099
KRS 0000116733
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Kapitał spółki 300 000 zł
Rachunek SANTANDER BANK POLSKA S.A. 21 1090 1043 0000 0001 4770 6738
Działy
Tadeusz Wiącek
Warszawa
[email protected]
kom. +48 607 307 734
Dorota Bojanowska
Warszawa
[email protected]
kom. +48 502 277 348
Jerzy Pluskota
Białystok, Łódź, Szczecin, Warszawa
[email protected]
kom. +48 693 522 249
Jerzy Wołosiuk
Białystok, Łódź, Toruń, Warszawa
[email protected]
kom. +48 693 427 881
Księgarnie
Warszawa

Księgarnia ABE BOOKS

[email protected]

Poniedziałek – Piątek: 08:00 - 16:00


Kierownik Księgarni:
Małgorzata Duda-Klag
tel.: +48 693 522 241

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223