Księgarnia naukowa
English Polski
On-line access

Contact

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Main office
ABE-IPS Sp. z o.o.
1 Sierpnia 6 bud. D, 02-134 Warszawa
Phone +48 22 654 06 75
Fax +48 22 652 07 67
Infoline 801 777 223
Email [email protected]
Skype abeips
VAT 526-00-12-190
REGON 010257620
KRS 0000282268
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS
Initial capital 4 166 500 zł
Bank account Bank Handlowy w Warszawie 76 1030 1508 0000 0008 1712 0008
Departments
Tomasz Kwiatkowski
Warszawa
[email protected]
kom. +48 501 563 100
Tadeusz Wiącek
Warszawa
[email protected]
kom. +48 607 307 734
Dorota Bojanowska
Warszawa
[email protected]
kom. +48 502 277 348
Jerzy Pluskota
Białystok, Łódź, Szczecin, Warszawa
[email protected]
kom. +48 693 522 249
Jerzy Wołosiuk
Białystok, Łódź, Toruń, Warszawa
[email protected]
kom. +48 693 427 881
Bookstores
Warsaw

ABE-IPS Bookstore

34/50 Koszykowa St.
00-675 Warsaw

tel.+48 22 628 60 89
tel. mob. +48 735 209 084 


[email protected]

Mon - Fri: 10 a.m. - 6 p.m.
Sat.: 10 a.m. - 3 p.m.

www.facebook.com/KsiegarniaPrzyMDM
www.facebook.com/ABEIPS.bookstore


Bookstore Manager:
Małgorzata Duda-Klag
Tel.: +48 693 522 241

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223