Księgarnia naukowa
English Polski
On-line access

Contact

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Main office
ABE-IPS Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa
Phone +48 22 654 06 75
Fax +48 22 652 07 67
Infoline 801 777 223
Email [email protected]
Skype abeips
NIP 526-00-12-190
REGON 010257620
KRS 0000282268
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy KRS
Initial capital 4 085 500 zł
Bank account
Departments
Tomasz Kwiatkowski
Warszawa
[email protected]
kom. +48 501 563 100
Jerzy Pluskota
Białystok, Łódź, Szczecin, Warszawa
[email protected]
kom. +48 693 522 249
Tadeusz Wiącek
Warszawa
[email protected]
kom. +48 607 307 734
Jerzy Wołosiuk
Białystok, Łódź, Toruń, Warszawa
[email protected]
kom. +48 693 427 881
Dorota Bojanowska
Warszawa
[email protected]
kom. +48 502 277 348
Bookstores
Main Office
Grzybowska 37A Street

00-855 Warsaw

phone +48 22 654 06 75
fax +48 22 652 07 67

[email protected]
www.facebook.com/ABEIPS

Monday – Friday 08:00 - 18:00


801 777 223