ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
On-line access

Contact

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Main office
ABE-IPS Sp. z o.o.
Annopol 4A building D, 03-236 Warsaw
Phone +48 22 654 06 75
Fax +48 22 652 07 67
Infoline 801 777 223
Email [email protected]
VAT 526-00-12-190
REGON 010257620
KRS 0000282268
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS
Initial capital 4 166 500 zł
Bank account Bank Handlowy w Warszawie 76 1030 1508 0000 0008 1712 0008
ABE Holding Sp. z o.o.
Annopol 4A building D, 03-236 Warsaw
Email [email protected]
Phone +48 22 654 06 75
Fax +48 22 652 07 67
VAT PL5272656332
REGON 142956429
KRS 0001073563
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
Bank account Bank Handlowy w Warszawie S.A. 96 1030 1508 0000 0008 2249 5000
ABE BOOKS Sp. z o.o.
Księcia Ziemowita 53 building 3, 03-885 Warsaw
Email [email protected]
Phone
Fax +48 22 652 07 67
VAT 526-021-01-16
REGON 011545099
KRS 0000116733
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Initial capital 300 000 zł
Bank account SANTANDER BANK POLSKA S.A. 21 1090 1043 0000 0001 4770 6738
Departments
Tadeusz Wiącek
Warszawa
[email protected]
kom. +48 607 307 734
Dorota Bojanowska
Warszawa
[email protected]
kom. +48 502 277 348
Jerzy Pluskota
Białystok, Łódź, Szczecin, Warszawa
[email protected]
kom. +48 693 522 249
Jerzy Wołosiuk
Białystok, Łódź, Toruń, Warszawa
[email protected]
kom. +48 693 427 881
Bookstores
Warsaw

ABE BOOKS Bookstore


[email protected]

Mon - Fri: 8 a.m. - 4 p.m.


Bookstore Manager:
Małgorzata Duda-Klag
Tel.: +48 693 522 241

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223