ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

EFRR

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
EFRR

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Wdrożenie systemu ERP w firmie ABE MARKETING
Beneficjent: ABE MARKETING Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 1 693 547,88 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 358 154,00 PLN
Całkowita kwota dofinansowania: 679 077,00 PLN
Wkład własny ABE Marketing: 1 014 470,88 PLN


Firma ABE Marketing wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, podjęła w 2009 roku wyzwanie wdrożenia zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem. Pomysł na implementację nowoczesnego systemu, który zautomatyzuje przepływ informacji i zintegruje wszystkie procesy biznesowe, mógł zostać w pełni zrealizowany dzięki możliwości skorzystania z dodatkowego źródła finansowania, jakim są dotacje unijne. Firma ABE chcąc utrzymać pozycję lidera w swojej branży (obecnie dysponuje ofertą ponad 160 000 publikacji książkowych, z czego 35 000 pozycji jest dostępnych natychmiast), konsekwentnie postawiła na jakość, wdrażając system usprawniającego wszystkie procesy logistyczne, planowanie i realizację zamówień, jak również dostęp do informacji zarządczej i analitycznej. Dodatkowo system będzie działał w środowisku rozproszonym, obejmując swoim zasięgiem filie w całej Polsce, co jest możliwie dzięki pracy on line - pracownicy w całej Polsce będą łączyć się z serwerami znajdującymi się w centrali spółki. Dodatkowo firma w ramach projektu zakupi 45 nowych komputerów.

"Już od dawna myśleliśmy o wdrożeniu nowoczesnego systemu ERP. W naszej firmie stawiamy na jakość i efektywność, czego dowodem są chociażby uzyskane i stosowane certyfikaty ISO czy IQNet. Nowy system to naturalna kontynuacja naszej strategii. Dzięki dotacjom mogliśmy pozwolić sobie na optymalne rozwiązanie, zarówno co do wyboru systemu, jak i dostawcy. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na system Softlab, wdrażany przez firmę Asseco." - mówi Prezes spółki Marek Nowakowski.


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Wdrożenie Projektu

DSC00207

DSC00197DSC00217

DSC00222

DSC00256

DSC00240

DSC00241

DSC00243

DSC00270

DSC00229
DSC00230

DSC00231

DSC00272

DSC00275


Strony www Białystok Warszawa
801 777 223