ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
On-line access

Bookstore

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Metody badań jakościowych Tom 2

Metody badań jakościowych Tom 2

Authors
Publisher Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Year 01/01/2020
Edition First
Pages 726
Version paperback
Language Polish
ISBN 9788301158781
Categories Sociology
$17.69 (with VAT)
70.00 PLN / €15.49 / £12.93
Qty:
Delivery to United States

check shipping prices
Product available
Delivery 2 days
Add to bookshelf

Book description

Zbiór metodologicznych tekstów to przełomowy manifest nowej drogi metodologii badań jakościowych - badań zaangażowanych społecznie, walczących z dyskryminacją i nierównością, eksperymentujących z nowymi formami, takimi jak performans czy autoetnografia, stawiających pytania o kwestie trafności, rzetelności, naukowej obiektywności. To teksty wrażliwe na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, które obok całościowego wprowadzenia do podejmowanej tematyki, odpowiadają na pytanie, w jaki sposób badacze mogą zaangażować się w działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej. Na oba tomy składa się ponad 40 rozdziałów napisanych przez czołowych światowych specjalistów w dziedzinie metodologii badań jakościowych. Tom 2 zawiera trzy kolejne części, tym razem bardziej empiryczne: IV. Metody zbierania i analizowania materiałów empirycznych, V. Sztuka i praktyka interpretacji, ewaluacji i reprezentacji, VI. Przyszłość badań jakościowych.

Metody badań jakościowych Tom 2

We also recommend books

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223