ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
On-line access

Bookstore

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Zasady pisania tekstów naukowych: Prace doktorskie i artykuły

Zasady pisania tekstów naukowych: Prace doktorskie i artykuły

Authors
Publisher Wydawnictwo Naukowe Pwn
Year 2022
Pages 130
Version paperback
Language Polish
ISBN 9788301185138
Categories Popular science
$8.11 (with VAT)
34.92 PLN / €7.57 / £6.49
Qty:
Delivery to United States

check shipping prices
Product to order
Delivery 14 days
Add to bookshelf

Book description

Z uwagi na rosnące wymagania promotorów prac naukowych, recenzentów i wydawców oraz nasilającą się konkurencję między autorami, dążącymi do pomnożenia swego dorobku, znajomość zasad pisania tekstów naukowych stała się istotnym czynnikiem sukcesu każdego autora. Książka Beaty Stępień niewątpliwie może ułatwić jego osiągnięcie. z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Gołębiowskiego, SGH W publikacji omówiono podstawowe zasady pisania opracowań naukowych, najważniejsze cechy tekstów oraz reguły zapewniające zastosowanie poprawnej, atrakcyjnej dla Czytelnika formy tekstu. W klarowny sposób zostały omówione także kwestie metodologiczne. Książka zawiera wiele praktycznych wskazówek dla autorów rozpraw doktorskich i artykułów naukowych, w tym przykłady ilustrujące typowe błędy warsztatowe – metodologiczne i formalne – popełniane przez autorów tekstów naukowych. Autorka inspiruje do dalszych poszukiwań rozwiązań rozwijających kompetencje badawcze lub usprawniających warsztat naukowy.

Zasady pisania tekstów naukowych: Prace doktorskie i artykuły

We also recommend books

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223