ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
On-line access

Bookstore

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Podstawy pielęgniarstwa Tom 1

Podstawy pielęgniarstwa Tom 1

Authors
Publisher PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp.z o.o.
Year 01/01/2022
Edition First
Pages 868
Version paperback
Language Polish
ISBN 9788320053708
Categories Medicine
$40.07 $34.06 (with VAT)
151.42 PLN / €32.46 / £28.18
discount: 15%
Qty:
Delivery to United States

check shipping prices
Product available
Delivery 2 days
Add to bookshelf

Book description

Nowoczesna publikacja niezbędna na każdym etapie kształcenia pielęgniarek. Pozwoli na kształtowanie zawodowych kompetencji poznawczych, interpersonalnych i etyczno-moralnych pielęgniarek, aby mogły profesjonalnie i odpowiedzialnie reagować na codzienne problemy pacjentów.

W tomie I omówiono m.in. teorie pielęgniarstwa, podstawowe koncepcje pielęgniarstwa, podstawy koncepcyjne praktyki pielęgniarskiej, podstawowe role w opiece pielęgniarskiej, zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach pacjenta, planowanie opieki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych w wybranych diagnozach pielęgniarskich.

Wytyczne opieki pielęgniarskiej przedstawiono, krok po kroku, odnosząc do opisu sytuacji zdrowotnej pacjenta oraz porządkując treści w tabelach, co pokazuje jak zastosować koncepcje do praktyki pielęgniarskiej.

Książka przygotowana została przez zespół Autorów wywodzących się z różnych środowisk akademickich pod redakcją naukową dr hab. n. zdr. Barbary Ślusarskiej i dr n. zdr. Danuty Zarzyckiej.

Podstawy pielęgniarstwa Tom 1

We also recommend books

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223