ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
On-line access

Bookstore

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Podstawy pielęgniarstwa Tom 1: Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej

Podstawy pielęgniarstwa Tom 1: Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej

Publisher PZWL
Year 2022
Pages 868
Version paperback
Language Polish
ISBN 9788320053708
Categories Medicine
$43.86 (with VAT)
195.00 PLN / €41.81 / £36.29
Qty:
Delivery to United States

check shipping prices
Product to order
Delivery 14 days
Add to bookshelf

Book description

Nowoczesna publikacja niezbędna na każdym etapie kształcenia pielęgniarek. Pozwoli na kształtowanie zawodowych kompetencji poznawczych, interpersonalnych i etyczno-moralnych pielęgniarek, aby mogły profesjonalnie i odpowiedzialnie reagować na codzienne problemy pacjentów. W tomie I omówiono m.in. teorie pielęgniarstwa, podstawowe koncepcje pielęgniarstwa, podstawy koncepcyjne praktyki pielęgniarskiej, podstawowe role w opiece pielęgniarskiej, zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach pacjenta, planowanie opieki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych w wybranych diagnozach pielęgniarskich. Wytyczne opieki pielęgniarskiej przedstawiono, krok po kroku, odnosząc do opisu sytuacji zdrowotnej pacjenta oraz porządkując treści w tabelach, co pokazuje jak zastosować koncepcje do praktyki pielęgniarskiej. Książka przygotowana została przez zespół Autorów wywodzących się z różnych środowisk akademickich pod redakcją naukową dr hab. n. zdr. Barbary Ślusarskiej i dr n. zdr. Danuty Zarzyckiej.

Podstawy pielęgniarstwa Tom 1: Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej

We also recommend books

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223