ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Jak korzystać?

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Jak korzystać?

1) SZYBKI DOSTĘP DLA CZYTELNIKÓW

Najprostszy i najszybszy dostęp do czasopism to wybranie opcji [dostęp on-line] na górze naszej strony internetowej.

Dostęp on-line

Ten sposób zalecany jest przede wszystkim dla czytelników biblioteki, ponieważ nie wymaga on logowania ze strony użytkownika. Autoryzacja jest automatyczna, ponieważ adres IP użytkownika jest rozpoznany przez nasz system. Należy pamiętać, że ten szybki dostęp możliwy jest tylko wtedy, gdy wszystkie publiczne adresy IP Państwa biblioteki są przez nas zarejestrowane oraz gdy czytelnik korzysta z komputerów znajdujących się w sieci biblioteki.

Profil

 

Lista zarejestrowanych przez nas adresów znajduje się u dołu Państwa profilu (widoczny po zalogowaniu).

 

 

 

 

 

Po wybraniu opcji [Dostęp on-line] czytelnik natychmiast przenoszony jest do listy prenumerowanych przez bibliotekę pełno-tekstowych czasopism.
Aby przejść do strony publikacji należy wybrać opcję full text z lewej strony tytułu.
Kliknięcie na tytuł otworzy stronę z danymi bibliograficznymi publikacji.

Opcja R z prawej strony numeru ISSN służy do zgłaszania problemów z dostępem do czasopisma. Opcja ta jest dostępna zarówno dla administratora, jak i czytelników biblioteki.

Transakcje on-line


2) PEŁNY DOSTĘP DLA ADMINISTRATORA BIBLIOTEKI

Aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich funkcji naszej strony, należy zalogować się jako administrator biblioteki. Można to uczynić wypełniając pola [login] i [hasło] w opcji logowanie na górnym pasku naszej strony.

Zaloguj się

Administrator konta biblioteki, po zalogowaniu się, ma dostęp do wielu zaawansowanych funkcji systemu. Logowanie, oprócz dostępu do czasopism w wersji elektronicznej, umożliwia również wgląd w transakcje dotyczące prenumeraty, m.in. wyceny, zamówienia, reklamacje, itd.

Transakcje czasopism

Reklamacje

Opcja ta pozwala na złożenie w trybie on-line reklamacji.

Z menu Transakcje wybieramy archiwum zamówionych publikacji.

Wybieramy czasopismo, następnie z listy na dole strony zaznaczmy numery, które chcemy zareklamować i klikamy [Reklamuj zaznaczone numery (krok 1 z 2)].

Klikając na ikonkę w kolumnie "k." możemy dodać komantarz do konkretnego numeru.

Jeżeli chcemy zareklamować numery kolejnego czasopisma, wybieramy [Reklamuj następne].

Po skompletowaniu pełnej listy czasopism do reklamacji, wypełniamy pola w formularzu kontaktowym i klikamy [Wyślij (krok 2 z 2)].

Reklamacja on-line

Statystyki

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie:

  • Ilość logowań:  (Używając hasła, Używając adresu IP);
  • Wylogowań;
  • Ile razy łącznie czytano prenumerowane przez bibliotekę czasopisma;
  • Ile razy czytano poszczególne czasopisma

Na wykresie kołowym przedstawiono 15 najczęściej czytanych czasopism.

Filtr znajdujący się na górze strony pozwala na wybranie interesującego nas przedziału czasowego.

Ststystyki

Po kliknięciu na liczbę wejść do danego czasopisma

 

otrzymujemy dokładny spis adresów IP oraz czasu każdego wejścia

 

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223