ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Regulamin: czasopisma

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Regulamin: czasopisma

Regulamin udostępniania czasopism elektronicznych

Słowniczek:

Publikacja elektroniczna: czasopismo w wersji elektronicznej lub elektroniczna baza danych

Wydawca: wydawca danej publikacji elektronicznej lub dostawca usług elektronicznych, poprzez którego wydawca udostępnia swoje publikacje elektroniczne

Instytucja: biblioteka lub inna instytucja, otrzymująca dostęp do publikacji elektronicznych w ramach zamówionej prenumeraty

Czytelnik: czytelnik lub inny użytkownik związany z instytucją, który dzięki swojej przynależności do niej posiada dostęp do publikacji elektronicznych

Dane dla autoryzacji na stronie wydawcy: nazwa użytkownika i hasło wymagane dla uzyskania dostępu do publikacji elektronicznej, która została w ten sposób zabezpieczona przez wydawcę

Hasło administracyjne: hasło, które wraz z numerem klienta potrzebne jest dla uzyskania dostępu do zaawansowanych funkcji na stronie ABE-IPS

  1. ABE-IPS w ramach realizowania prenumerat zagranicznych, zapewnia również dostęp do publikacji elektronicznych.
  2. ABE-IPS umożliwia korzystanie tylko z tych publikacji elektronicznych, których zawartość jest udostępniana przez wydawcę.
  3. ABE-IPS nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności danej publikacji elektronicznej, jeżeli jest on spowodowany decyzją lub trudnościami technicznymi wydawcy.
  4. ABE-IPS udostępnia publikacje elektroniczne tylko użytkownikom posiadającym aktywną prenumeratę na daną publikację.
  5. ABE-IPS zapewnia dostęp do publikacji elektronicznych tylko za pośrednictwem strony internetowej ABE-IPS lub wskazanego przez ABE-IPS adresu internetowego.
  6. Publikacje elektroniczne są chronione prawami autorskimi wydawcy. Powielanie lub rozpowszechnianie publikacji elektronincznych lub ich fragmentów dozwolone jest tylko i wyłącznie w przypadku pisemnej zgody wydawcy.
  7. W przypadkach gdzie to ma zastosowanie, dane dla autoryzacji na stronie wydawcy zostaną uwidocznione przez serwis ABE-IPS.
  8. Dane dla autoryzacji na stronie wydawcy są integralnym elementem dostępu do publikacji elektronicznych i nie mogą być zmieniane. W przypadku ich zmiany przez czytelników, ABE-IPS nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane w wyniku tego trudności w dostępie do danych publikacji elektronicznych.
  9. Hasło administracyjne jest przeznaczone dla administratora biblioteki i nie może być udostępniane czytelnikom.

ABE-IPS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym użytkownicy będą powiadomieni listownie, pocztą elektroniczną lub specjalnym komunikatem na stronie ABE-IPS.

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223