Księgarnia naukowa
English Polski
Dostęp on-line

Zasoby on-line

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Wydawcy udostępniają darmowe zasoby na czas epidemii


  • 135 czasopism publikowanych rocznie, wszystkie w wersji cyfrowej do tomu 1
  • 600 książek publikowanych rocznie, większość dostępnych jako e-booki i w wersji drukowanej
  • 6 000 książek - publikacje elektroniczne (elektroniczne publikacje tytułów w repozytorium)
         Czytaj więcej        Zgłoś udział w bezpłatnych testach
  • Dostęp do wydań bieżących oraz ponad 20-letniego archiwum
  • Pełnotesktowy dostęp do artykułów w formacie PDF oraz HTML
  • Dostęp z całej sieci jednostki z wykorzystaniem numerów IP oraz dostęp zdalny (domowypoprzez proxy lub podobne technologie uwierzytelniające)
  • Możliwość kopiowania oraz drukowania obrazów i tekstu w wysokiej jakości
  • Możliwość wyszukiwania z wykorzystaniem różnych kryteriów, pozwalająca na błyskawiczne dotarcie do danego artykułu
  • Linkowanie do materiałów referencyjnych poprzez CrossRef
  • Linkowanie do artykułów powiązanych
  • Statystyki użytkowania
  • Możliwość tworzenia listy dokumentów ulubionych
  • Powiadomienia e-mailowe informujące o opublikowaniu artykułów odnoszących się do preferowanej tematyki
         Czytaj więcej        Zgłoś udział w bezpłatnych testach
  • specjalne ceny dla instytucji akademickich
  • do wyboru dowolne bazy z listy w wersji online
  • nowoczesna, wygodna platforma oraz doskonałe narzędzia
  • rabaty uzależnione od liczby uczestników konsorcjum
         Czytaj więcej        Zgłoś udział w bezpłatnych testach
  • dostęp do pełnej kolekcji wydawcy (ponad 190 tytułów) lub
  • możliwość samodzielnego zbudowania kolekcji w oparciu o wyniki testów / preferencji użytkowników
  • nieograniczony dostęp sieciowy kontrolowany przez zakresy IP instytucji
  • dowolny termin rozpoczęcia prenumeraty
  • statystyki użytkowania wg standardów COUNTER
  • dostęp do czasopism od roku 1997 w całym czasie prenumeraty.
         Czytaj więcej        Zgłoś udział w bezpłatnych testach
  • nieograniczony dostęp sieciowy
  • dostęp do numerów bieżących w trybie natychmiastowym
  • dostęp do numerów archiwalnych (wydanych od roku 2000)
  • możliwość prenumeraty wersji drukowanej w cenie DDP (25% ceny katalogowej)
  • Statystyki w standardzie COUNTER
         Czytaj więcej        Zgłoś udział w bezpłatnych testach
  • pełnotekstowy dostęp do czasopism LWW
  • niograniczony dostęp sieciowy
  • dostep do 1,200 streszczeń aktualizowanych na bieżąco czasopism
  • dostęp do archiwów
         Czytaj więcej       
  • pełnotekstowe tytuły czasopism z zakresu dziedzin humanistyki i nauk społecznych
  • nieograniczony dostęp sieciowy do artykułów
  • prawa do wykorzystania zasobów przy wymianie międzybibliotecznej
  • możliwość ustawień dostępu zdalnego
  • linkowanie zawartości dla własnych repozytoriów
         Czytaj więcej        Zgłoś udział w bezpłatnych testach
  • dostęp do treści bieżących z ostatnich 10 lat
  • nieograniczony dostęp sieciowy
  • statystyki wykorzystania zasobów
  • wygodny interfejs
         Czytaj więcej        Zgłoś udział w bezpłatnych testach
  • pełna kolekcja czasopism RSC (26 tytułów)
  • wersja drukowana czasopism w cenie DDP
  • dostęp do baz danych Royal Society of Chemistry
  • dostęp do numerów bieżących w trybie natychmiastowym (online first)
         Czytaj więcej       
  • dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego!
  • ponad 311 tytułów - dostęp z wieczystą archiwizacją od roku 1996
  • najbardziej cytowane czasopisma w kolekcjach tematycznych
  • głębokie archiwa również dostępne
         Czytaj więcej        Zgłoś udział w bezpłatnych testach
  • dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego!
  • ponad 360 czasopism w kolekcji
  • możliwość zakupu jednej z pięciu kolekcji
  • Digital Archive - cyfrowe archiwum w ofercie specjalnej
         Czytaj więcej        Zgłoś udział w bezpłatnych testach
  • szeroki wachlarz czasopism matematycznych
  • możliwość udziału w konsorcjum
         Czytaj więcej        Zgłoś udział w bezpłatnych testach
  • pionier w publikacjach cyfrowych
  • jeden z największych wydawców czasopism z fizyki
  • wydawca dla ponad 25 naukowych stowarzyszeń
         Czytaj więcej        Zgłoś udział w bezpłatnych testach
  • dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego!
  • nieograniczony dostęp sieciowy dla całej instytucji
  • elastyczna licencja najbardziej cytowanych tytułów na świecie
  • statystyki użytkowania wg standardów COUNTER
  • materiały uzupełniające: m.in. podcasty, pliki video, wywiady z naukowcami
         Czytaj więcej        Zgłoś udział w bezpłatnych testach
Strony www Białystok Warszawa
801 777 223