ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
On-line access

Bookstore

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Społeczna psychologia kliniczna

Społeczna psychologia kliniczna

Publisher Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
Year 01/01/2020
Edition First
Pages 574
Version paperback
Language Polish
ISBN 9788301102418
Categories Psychology
$17.68 (with VAT)
65.00 PLN / €14.49 / £12.45
Qty:
Delivery to United States

check shipping prices
Product available
Delivery 2 days
Add to bookshelf

Book description

Nowe opracowanie łączy w sobie elementy tradycji z nowoczesnością. Podręcznik ten, podobnie jak wiele innych współczesnych podręczników psychologii klinicznej w świecie, składa się z trzech zasadniczych części, poświęconych teorii zaburzeń, podstawom diagnozy oraz pomocy psychologicznej. Nie omawia się w tym podręczniku psychopatologii jako takiej. Są natomiast psychologiczne koncepcje zaburzeń, poparte badaniami empirycznymi. Koncepcje te , wraz z teoriami normy, stanowią równocześnie podstawę działalności pomocnej.

Społeczna psychologia kliniczna

We also recommend books

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223