Księgarnia naukowa
English Polski
On-line access

Contact

0.00 PLN
Bookshelf (0) 
Your bookshelf is empty
Wydawcy udostępniają darmowe zasoby na czas epidemii


Main office
ABE-IPS Sp. z o.o.
1 Sierpnia 6 bud. D, 02-134 Warszawa
Phone +48 22 654 06 75
Fax +48 22 652 07 67
Infoline 801 777 223
Email [email protected]
Skype abeips
NIP 526-00-12-190
REGON 010257620
KRS 0000282268
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS
Initial capital 4 166 500 zł
Bank account
Departments
Tomasz Kwiatkowski
Warszawa
[email protected]
kom. +48 501 563 100
Katarzyna Ostrowska
województwo wielkopolskie
[email protected]
kom. +48 502 572 937
Tadeusz Wiącek
Warszawa
[email protected]
kom. +48 607 307 734
Kamila Wirkus
województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie
[email protected]
kom. +48 608 520 298
Dorota Bojanowska
Warszawa
[email protected]
kom. +48 502 277 348
Norbert Niewalda
województwo lubelskie, małopolskie i podkarpackie
[email protected]
kom. +48 501 731 160
Witra Publishing Group
Our local partner in: Denmark, Finland, Iceland, Norway & Sweden
[email protected]
+46 (0)8 6113520
Jerzy Pluskota
Białystok, Łódź, Szczecin, Warszawa
jerzy.plusk[email protected]
kom. +48 693 522 249
Marek Jazikowski
województwo wielkopolskie
[email protected]
kom. +48 691 512 975
Katarzyna Klima
województwo śląskie i świętokrzyskie
[email protected]
kom. +48 609 510 867
Wojciech Janicki
województwo lubelskie, małopolskie i podkarpackie
[email protected]
kom. +48 501 731 150
Jerzy Wołosiuk
Białystok, Łódź, Toruń, Warszawa
[email protected]
kom. +48 693 427 881
Aleksandra Starzyk
Specjalista ds. Sprzedaży Zasobów Elektronicznych
[email protected]
kom. +48 601 357 827
Paweł Łepkowski
Sales Coordinator International school books & resources (Eastern Europe and Asia)
[email protected]
kom. +48 609 120 919
Bookstores
Warsaw

ABE-IPS Bookstore

34/50 Koszykowa St.
00-677 Warsaw

tel.+48 22 628 60 89
tel. mob. +48 735 209 084 


[email protected]

Mon - Fri: 10 a.m. - 6 p.m.
Sat.: 10 a.m. - 3 p.m.

www.facebook.com/KsiegarniaPrzyMDM
www.facebook.com/ABEIPS.bookstore


Bookstore Manager:
Małgorzata Duda-Klag
Tel.: +48 693 522 241

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223