ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Elsevier i Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego partnerami w promowaniu rozwoju świadomości zdrowia psychicznego
2022-10-19

Elsevier, światowy lider w publikowaniu badań i analityce informacji, dołącza do Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego i wszystkich obywateli świata dotkniętych chorobami psychicznymi, aby obchodzić Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Szacuje się, że w 2019 roku jedna na osiem osób na całym świecie żyła z pewnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. W połączeniu z pandemią COVID-19 doprowadziło to do globalnego kryzysu zdrowia psychicznego. Według Światowej Organizacji Zdrowia „szacunki wskazują na wzrost zarówno zaburzeń lękowych, jak i depresyjnych o ponad 25% w pierwszym roku pandemii”, a wraz z zakłóceniami w świadczeniu usług zdrowia psychicznego, luka w leczeniu nadal rośnie. Stygmatyzacja i dyskryminacja nadal stanowią barierę w akceptacji i dostępie do opieki psychiatrycznej.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest organizowany corocznie przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego w celu promowania rozwoju świadomości zdrowia psychicznego, zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz opracowania najlepszych praktyk interwencji skoncentrowanych na zdrowieniu na całym świecie. Celem tej międzynarodowej kampanii jest stworzenie jednolitego głosu do działania i podniesienia świadomości w globalnej społeczności na temat krytycznych programów zdrowia psychicznego. Światowa Organizacja Zdrowia wzywa nas do „pogłębienia wartości i zaangażowania, jakie przywiązujemy do zdrowia psychicznego jako jednostek, społeczności i rządów, oraz do połączenia tej wartości z większym zaangażowaniem, zaangażowaniem i inwestycjami wszystkich interesariuszy we wszystkich sektorach. Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego musi wzmocnić opiekę nad zdrowiem psychicznym, aby pełne spektrum potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego zostało zaspokojone poprzez sieć społecznościową dostępnych, przystępnych cenowo i wysokiej jakości usług i wsparcia. „Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest okazją do zwiększenia świadomości na temat profilaktycznych interwencji w zakresie zdrowia psychicznego, zmniejszenia piętna i zapewnienia wszystkim dostępu do opieki psychiatrycznej.

Aby wesprzeć tę inicjatywę, badaczy, klinicystów i inne zainteresowane strony zajmujące się zdrowiem psychicznym, Elsevier przygotowało zbiór rozdziałów książek i artykułów dostępnych bezpłatnie na ich platformie ScienceDirect. Zbiór poświęcony jest badaniom podstawowym i klinicznym nad zdrowiem psychicznym, w tym ważnym treściom dotyczącym zarówno ogólnych, jak i ukierunkowanych interwencji opartych na dowodach, co jest zgodne z tegorocznym tematem „Uczyń zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dla wszystkich globalnym priorytetem”.

Elsevier udostępnia te treści, aby pomóc klinicystom w ocenie i leczeniu pacjentów, a także służyć jako źródło informacji dla osób niebędących lekarzami. Mamy nadzieję, że pozbędziemy się niektórych lęków i piętn związanych z chorobami psychicznymi.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do pełnej kolekcji wydań specjalnych.

 

Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalną informację prasową.
Strony www Białystok Warszawa
801 777 223