ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
The New England Journal of Medicine i NEJM Group współpracują z Wolters Kluwer w celu rozszerzenia zasięgu czasopism
2022-11-23

Wolters Kluwer Health i NEJM Group nawiązały wyłączne partnerstwo, aby zapewnić większej liczbie badaczy i klinicystów na całym świecie dostęp do rosnącej rodziny czasopism NEJM Group. Opierając się na wieloletniej współpracy, to rozszerzone partnerstwo pozycjonuje czasopisma NEJM Group w zakresie zrównoważonego globalnego wzrostu za pośrednictwem platformy badań medycznych Ovid® firmy Wolters Kluwer. Obecnie dostępne publikacje to New England Journal of Medicine, NEJM Evidence, NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, NEJM Journal Watch, NEJM Archive, jak również przyszłe czasopisma NEJM Group.

Dzięki partnerstwu instytucjonalni abonenci online czasopism Grupy NEJM będą mogli uzyskać dostęp do treści subskrybowanych tytułów zarówno w witrynach Grupy NEJM, jak i na platformie badań medycznych Ovid®. Obejmujący ponad 150 wydawców i ponad 100 obszarów specjalistycznych, Ovid jest potężnym, kompleksowym oprogramowaniem badawczym, które pomaga naukowcom, bibliotekarzom, klinicystom i innym pracownikom służby zdrowia znajdować aktualne i istotne informacje medyczne, aby podejmować kluczowe decyzje w celu poprawy opieki nad pacjentem, ciągłych badań i napędzać nowe odkrycia. Dzięki dodaniu tytułów NEJM Group, użytkownicy Ovid będą mogli wyszukiwać i uzyskiwać dostęp do najlepszych badań i informacji na styku nauk biomedycznych i praktyki klinicznej, wspierając lepszą opiekę nad pacjentem i wyniki kliniczne.

Partnerstwo opiera się na silnych podstawach, które zostały wzmocnione przez wiele lat współpracy i wspólnej wizji przyszłości opieki zdrowotnej. Zarówno NEJM Group, jak i Wolters Kluwer utrzymują najwyższe standardy w zakresie kuratorstwa i recenzowania, a także wspierają większy dostęp do danych i badań na całym świecie. Treści Grupy NEJM dotyczące spraw ważnych dla zdrowia publicznego, takich jak Covid-19, będą nadal dostępne bezpłatnie.

Publikacje Grupy NEJM, które będą dystrybuowane do instytucji za pośrednictwem Wolters Kluwer, obejmują: The New England Journal of Medicine, NEJM Evidence, NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery i NEJM Journal Watch.

W wyniku tej umowy dystrybucyjnej Wolters Kluwer Health Learning, Research & Practice będzie rozliczać przychody z subskrypcji cyfrowych Grupy NEJM i powiązane koszty. Umowa ma pozytywny, ale nieistotny wpływ na skonsolidowane wyniki grupy Wolters Kluwer.

Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalną informację prasową.

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223