Księgarnia naukowa
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Ponad 180 publikacji tegorocznych Laureatów Nagrody Nobla wydanych przez Springer Nature
2018-10-12

Ponad 180 artykułów, rozdziałów oraz książek napisanych przez tegorocznych Laureatów Nagrody Nobla zostało wydanych przez wydawnictwo Springer Nature. Szeroki zakres publikacji, od artykułów nowatorskich po obszerne tomy w specjalistycznych seriach książek, reprezentuje płodny i różnorodny wkład, jaki zwycięzcy wnieśli w swoje dziedziny i szerszą społeczność.

Wiele prac tegorocznych laureatów pokazuje, w jaki sposób badania mogą prowadzić do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Przykłady obejmują: artykuł komentarza z 2011 roku w BMC Journal of Translational Medicine na temat krytycznych przeszkód w immunoterapii nowotworów; dokument badawczy z 1992 roku na temat ludzkich przeciwciał o wysokim powinowactwie opublikowany w Nature Biotechnology oraz artykuł z 2018 opublikowany w Climatic Change na temat ewolucji modelowania ekonomiki globalnego ocieplenia.

Publikacje obejmują ramy czasowe od 1966 do 2018r.

Źródło: www.knowledgespeak.com

801 777 223