Księgarnia naukowa
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Karger przyspiesza proces przejścia do Open Access w dziedzinie publikacji naukowych
2019-08-06

Przyszłość nauki jest "otwarta" i Karger Publishers obsługuje Open Access (OA) i szersze koncepcje Open Research, które są wspierane przez różne organizacje i instytucje finansujące.

Szwajcarski wydawca aktywnie podejmuje działania na rzecz rozwoju OA i Open Research, znanego również jako Open Science, w odpowiedzi na potrzeby i życzenia instytucji badawczych, bibliotek, autorów, podmiotów finansujących i innych zainteresowanych stron. Objęcie OA dowodzi także uznania przez Karger znaczenia wczesnego i skutecznego przekazywania wiedzy naukowej.

Karger podjął już szereg kroków w celu rozszerzenia OA w swoim wydawnictwie, a także na całym świecie. Jednym z etapów jest „przerzucanie” czasopism (przekształcanie dzienników subskrypcyjnych w OA), poczynając od pięciu czasopism na nadchodzący rok wydawniczy, a firma planuje przerzucić więcej w kolejnych latach. Ponadto Karger osiąga porozumienia z konsorcjami bibliotecznymi, które zawierają elementy OA, z których niektóre są umowami „transformacyjnymi” mającymi na celu zwiększenie udziału treści OA i zmniejszenie zawartości subskrypcji w ciągu kilku lat. Działania te stanowią podstawę trwałego przejścia na OA.

Te ruchy nie tylko sprawiają, że coraz większa liczba publikacji jest ogólnie dostępna publicznie i wspierają misję Kargera polegającą na łączeniu i rozwijaniu nauk o zdrowiu, ale także pomagają autorom w wypełnianiu ich mandatów dotyczących OA. Począwszy od 2007 r., wraz z wydaniem pierwszego czasopisma OA, Karger pomaga autorom w wypełnianiu ich zobowiązań w zakresie dzienników OA, hybrydowych OA (pojedyncze artykuły OA w czasopismach prenumerowanych) i Green OA (archiwizacja w repozytorium OA).

Jednym z planów fundatora, który już wywołał wiele dyskusji w społeczności wydawniczej, jest Plan S. Jest to ścisły mandat OA od cOAlition S, grupy głównie europejskich fundatorów, która wchodzi w życie w 2021 r. , zgodnie z aktualizacją wydaną 31 maja. Autorzy otrzymujący fundusze od jednej z tych organizacji muszą publikować w czasopismach lub platformach, które spełniają szeroki zakres wymagań, głównie związanych z dostępem do artykułów, ale także aspektów technicznych i nie tylko. Plan S ma na celu zagwarantowanie dostępu do artykułów naukowych i ich ponowne wykorzystanie, ale stwarza również pewne wyzwania dla wielu i nie wszystkie zainteresowane strony przyjmują je pod każdym względem.


Czytaj więcej (tekst w języku angielskim).

Źródło: www.knowledgespeak.com

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223