ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Wydawcy w pełni zobowiązali się do przejścia na Open Access
2019-12-04

Wydawcy akademiccy chcą, aby przejście na model Open Access (OA) stało się faktem tak szybko, jak to możliwe i uważają porozumienia w tej sprawie jako kluczowe dla tego procesu, zgodnie z nowym niezależnym raportem zatytułowanym Dowody w odpowiedzi na przegląd zasad dostępu Open Access przeprowadzony przez UKRI. Raport, którego autorem jest dr Michael Jubb, podkreśla integralną rolę, jaką będą odgrywać porozumienia między wydawcami akademickimi a instytucjami, a także nakreśla kluczowe obszary, w których wydawcy są zaniepokojeni wpływem przejścia na OA.

Wydawcy, bibliotekarze i badacze przyczynili się do dyskusji na temat trzech głównych tematów raportu - okresów otwartego dostępu i okresów embarga; wymagań licencyjnych, jak również czasopism hybrydowych. Raport zostanie przekazany brytyjskim jednostkom badawczym i innowacyjnym jako wkład w zbliżające się konsultacje w sprawie polityki OA w Wielkiej Brytanii. Odzwierciedla także inicjatywę nazywaną Planem S, dotyczącą publikacji naukowych OA ogłoszoną przez Science Europe w 2018 r.

Raport uwzględnia rolę porozumień transformacyjnych w realizacji Open Access w Wielkiej Brytanii. Autorzy raportu przedstawiają konstruktywne sugestie, jak produktywnie wykorzystać te ustalenia, podkreślając, że przyszłe zasady powinny uwzględniać logistyczne złożoności realizacji setek umów między wydawcami a uniwersytetami.

Wydawcy - mali i duzi, komercyjni i niekomercyjni - są zjednoczeni w mocnym przekonaniu, że tzw. Green OA, zwłaszcza bez odpowiedniego okresu embarga, po prostu nie jest zrównoważona jako mechanizm przejścia do świata całkowicie OA, ponieważ zależy to od kontynuacji czasopism, jednocześnie coraz częściej zagrażając ich żywotności.

Główne obawy wydawców dotyczące licencji CCBY dotyczą jej wykorzystania w artykułach w czasopismach opartych na subskrypcji i czasopismach hybrydowych. Korzystanie z licencji na takie artykuły pozwoliłoby każdemu i każdej organizacji na gromadzenie i nadużywanie tych artykułów na dużą skalę.

Dostarczone przez Scope e-Knowledge Center.

Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalny komunikat prasowy (w jęz. angielskim).
Strony www Białystok Warszawa
801 777 223