Księgarnia naukowa
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Wydawcy udostępniają darmowe zasoby na czas epidemii


American Chemical Society dodaje dwa nowe czasopisma w 2020 r.
2019-12-12

Wydawnictwo American Chemical Society (ACS) ogłosiło uruchomienie dwóch nowych czasopism w 2020 roku: ACS ES&T Water oraz ACS ES&T Engineering. Tytuły te dołączą do prestiżowej rodziny czasopism poświęconych ochronie środowiska i technologii, publikowanych przez Towarzystwo. Ich premiera odzwierciedla rosnącą rolę nauki o środowisku i technologii w dziedzinie chemii oraz w naszym codziennym życiu. Z większą uwagą naukową i zainteresowaniem społecznym, skoncentrowanym na skutkach zmieniającego się środowiska Ziemi, na całym świecie prowadzi się znacznie więcej badań nad wyzwaniami środowiskowymi i szansami, które mają wpływ na nas teraz i w przyszłości.

ACS ES&T Engineering opublikuje badania eksperymentalne i teoretyczne w interdyscyplinarnych obszarach technologii środowiskowych, inżynierii i chemii. Obejmie to nowe spostrzeżenia i postępy w badaniach inżynierii środowiska i innowacjach technologicznych. Czasopismo poszukuje oryginalnych badań nad rozwojem zrównoważonych rozwiązań inżynieryjnych w celu ochrony środowiska i eliminacji ryzyka stwarzanego przez niebezpieczne materiały i zanieczyszczenia. Koncentruje się przede wszystkim na wszystkich systemach inżynieryjnych w chemii i technologii środowiskowej.

ACS ES&T Water będzie publikować wysokiej jakości recenzowane badania dotyczące szerokiego tematu jakości wody oraz zanieczyszczeń antropogenicznych i geogenicznych, a także chemii środowiska i technologii zrównoważonego zarządzania wodą i jej ponownego wykorzystania.

Oba czasopisma zaczną przyjmować artykuły wiosną 2020r.

Założone w 1967 roku Environmental Science & Technology jest najczęściej cytowanym czasopismem w swojej dziedzinie. W 2014r. czasopismo poszerzyło się o Listy o nauce i technologii. Wydając dwa nowe czasopisma w 2020r., ACS dąży do tego, aby czasopismo Environmental Science & Technology nadal koncentrowało się na szerokim zakresie dyscyplin środowiskowych, jednocześnie kontynuując rozwój badań nad wodą i inżynierii środowiska.

Dostarczone przez Scope e-Knowledge Center.

Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalny komunikat prasowy (w języku angielskim).
Strony www Białystok Warszawa
801 777 223