Księgarnia naukowa
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Wydawcy udostępniają darmowe zasoby na czas epidemii


Ponad 125 organizacji przeciwnych natychmiastowej bezpłatnej dystrybucji artykułów recenzowanych
2019-12-20

W nowym liście sygnalizującym głębokie zaniepokojenie ponad 125 organizacji - reprezentujących wydawców w towarzystwach naukowych i medycznych, globalnych firmach i amerykańskiej Izbie Handlowej - wyraziło silny sprzeciw wobec proponowanej polityki administracyjnej, która nakazałaby natychmiastową bezpłatną dystrybucję recenzowanych artykułów w czasopismach dotyczących badań finansowanych ze środków federalnych. List podpisały m.in. Stowarzyszenie Wydawców Amerykańskich (Association of American Publishers, AAP), American Cancer Society, American Heart Association, American Academy of Pediatrics, American Chemical Society, American Institute of Aeronautics and Astronautics oraz New England Journal of Medicine.

Artykuły recenzowane nie są darmowe. Setki wydawców niekomercyjnych i komercyjnych w całej Ameryce dokonują znacznych inwestycji, nie ponosząc żadnych kosztów dla podatników, w celu sfinansowania recenzji, publikacji, dystrybucji i długoterminowego zarządzania tymi artykułami. Opierając się na bardzo ważnym i odnoszącym sukcesy rynku oraz fundamentalnych prawach autorskich, które to umożliwiają, wydawcy rozpowszechniają te artykuły wśród użytkowników na setkach rynków zagranicznych, wspierając miliardy dolarów w eksporcie w USA oraz rozległą sieć amerykańskich firm i miejsc pracy. Sieć ta obejmuje amerykańskie stowarzyszenia zawodowe, które inwestują w edukację i opiekę naukowców, inżynierów, lekarzy i innych badaczy amerykańskich.

W liście zauważono, że „wydawcy zarówno wspierają i włączają modele biznesowe otwartego dostępu, jak i tzw. otwarte dane jako ważne opcje w większych ramach, które zakładają, że kluczowe inwestycje wydawcy pozostają opłacalne. Zgodnie z dotychczasowym rozporządzeniem, które nadal obowiązuje, zastrzeżone artykuły w czasopismach, które zawierają sprawozdania z badań finansowanych ze środków federalnych, muszą zostać udostępnione bezpłatnie w ciągu 12 miesięcy od publikacji. Mandat ten stanowi już znaczącą interwencję rządu na rynku prywatnym. Zejście poniżej obecnego 12-miesięcznego „embarga” bardzo utrudniłoby większości amerykańskich wydawców inwestowanie w publikowanie tych artykułów. W rezultacie nałożyłoby na rząd zwiększoną odpowiedzialność finansową poprzez przekierowanie federalnych funduszy na granty badawcze lub dodatkowe środki finansowe w celu zagwarantowania istotnej wartości dodanej poprzez publikację. W nadchodzących latach ta zmiana kosztów spowodowałaby dodatkowe miliardy dolarów nowych i dodatkowych obciążeń dla podatników.”

List został opublikowany tuż po ukazaniu się kolejnego mocnego pisma skierowanego do administracji od senatora z Północnej Karoliny, Thoma Tillisa, przewodniczącego Senackiej Podkomisji ds. Własności Intelektualnej, który wyraża podobne obawy dotyczące proponowanej polityki.

Dostarczone przez Scope e-Knowledge Center.

Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalny komunikat prasowy (w języku angielskim).
Strony www Białystok Warszawa
801 777 223