Księgarnia naukowa
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Wydawcy udostępniają darmowe zasoby na czas epidemii


COVID-19 - wydawcy dają dostęp do swoich zasobów
2020-03-19

COVID-19_OFFER_PL_1

Wydawcy ogłosili przedłużone zaangażowanie we wspieranie ciągłej globalnej reakcji na szybkie rozprzestrzenianie się COVID-19 na całym świecie. Dzieląc się ogólnoświatowymi obawami dotyczącymi rozprzestrzeniania się i wpływu COVID-19, wydawcy dostrzegają kluczową rolę, jaką mogą odegrać we wspieraniu reakcji na ten kryzys i usprawnieniu badań, które będą miały kluczowe znaczenie w zwalczaniu wirusa.

W odpowiedzi na ogłoszenie epidemii przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) członkowie
Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców Naukowych, Technicznych i Medycznych (STM) postanowili zapewnić natychmiastowy bezpłatny dostęp do wszystkich odpowiednich recenzowanych publikacji, aby zapewnić, że przez cały czas trwania epidemii, badania i dane szybko docierają do jak najszerszego grona odbiorców. W ten sposób udostępniono już ponad 32 000 artykułów, rozdziałów i innych zasobów związanych z COVID-19, innymi koronawirusami i powiązanymi epidemiami. Członkowie przyspieszyli przegląd i publikację artykułów istotnych dla badaczy zajmujących się obecnie kryzysem. Umożliwiono wykorzystanie sztucznej inteligencji i innych narzędzi do analizy swobodnie dostępnych treści badawczych poprzez otwarte, interoperacyjne systemy, takie jak Crossref i inne zagregowane rozwiązania. Członkowie STM będą nadal oferować badaczom pełną gamę systemów wydawniczych i rozwiązań w celu zwiększenia ich zdolności do radzenia sobie z globalnym kryzysem zdrowotnym.

Po rozmowach z amerykańskim Biurem ds. Polityki Nauki i Technologii (OSTP) i zauważeniem niedawnej prośby doradców naukowych z całego świata, STM ogłasza teraz dalsze kroki, które ich członkowie podjęli w celu lepszego wykorzystania tych zasobów, aby zapewnić, że będą one dostępne do dodatkowej analizy i ponownego wykorzystania, w tym przez obrabiarki i sztuczną inteligencję. Te kroki umożliwią badaczom dalszą identyfikację trendów i rozwiązań, które mogą pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się COVID-19.

Wydawcy uczestniczący zapewnią, że publikacje związane z COVID-19, innymi koronawirusami i powiązanymi epidemiami będą dostępne zarówno w formacie czytelnym dla ludzi, jak i maszynowym, z prawami umożliwiającymi eksplorację tekstu i danych, ponowne wykorzystanie i wtórną analizę. Wydawcy biorący udział będą pracować, aby wspierać innych, którzy tworzą scentralizowane zbiory tych zasobów do użytku naukowców, udostępniając zasoby wydawcy za pośrednictwem portali, w tym PubMed Central (PMC) i innych repozytoriów. Zapewnią one również dostępność danych związanych z publikacjami, tam gdzie to możliwe.

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223