Księgarnia naukowa
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Wydawcy udostępniają darmowe zasoby na czas epidemii


NIH uruchamia stronę internetową dla pracowników COVID-19
2020-03-30

COVID-19_OFFER_PL_1

National Institutes of Health (NIH) uruchomi stronę internetową z ważnymi zasobami edukacyjnymi dla pracowników koronawirusa zajmujących się rozprzestrzenianiem COVID-19. Inicjatywa rozpoczęła się po tym, jak 6 marca Kongres przekazał dodatkowe środki w wysokości 10 mln USD na szkolenia dla pracowników w celu zapobiegania i zmniejszania narażenia pracowników szpitali, ratowników i innych pracowników, którzy są narażeni na narażenie na koronawirusa podczas wykonywania obowiązków służbowych. Prawo zapewniło w sumie 8,3 miliarda dolarów na pomoc nadzwyczajną dla niektórych agencji federalnych w odpowiedzi na wybuch koronawirusa.

Inicjatywą szkoleniową dla pracowników kieruje Narodowy Instytut Nauk o Środowisku Zdrowia NIH (NIEHS), który ma ugruntowany program szkolenia pracowników (WTP) pod adresem https://www.niehs.nih.gov/careers/hazmat/ about_wetp /. Program przyznaje granty na szkolenia i rozwój zasobów edukacyjnych dla pracowników wykonujących zawody wysokiego ryzyka, którzy służą społeczeństwu w nagłych wypadkach i którzy potrzebują umiejętności w celu ochrony własnego zdrowia, ponieważ są potencjalnie narażeni na niebezpieczne patogeny, skażone materiały lub zakażone osoby. W ramach tych działań WTP działa również jako izba rozliczeniowa wśród beneficjentów dotacji, aby szeroko dzielić zasoby szkoleniowe i edukacyjne opracowane z funduszy grantu.

Dzięki nowemu dodatkowemu finansowaniu z Kongresu NIEHS WTP tworzy inicjatywę wirtualnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa COVID-19 dla osób udzielających pierwszej pomocy, w tym ratowników medycznych, strażaków, funkcjonariuszy organów ścigania, pracowników ochrony środowiska, pracowników usług opiekuńczych wysokiego ryzyka, przetwarzania i dostawy żywności pracownicy, pracownicy uzdatniania wody i ścieków, pracownicy sanitarni i pracownicy zakładów opieki zdrowotnej.

Początkowo skupiono się na stworzeniu wirtualnej platformy dostarczania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa we współpracy z firmami e-learningowymi z sektora prywatnego z możliwością dostarczania zsynchronizowanych szkoleń internetowych na terenie całego kraju w docelowych sektorach przemysłowych wysokiego ryzyka. Ponadto tworzona jest kadra trenerów bezpieczeństwa COVID-19 i wirtualnych doradców ds. Bezpieczeństwa, aby wykorzystać dostarczanie zaawansowanych technologii szkoleniowych dla osób udzielających pierwszej pomocy.

Po zapoznaniu się ze specjalnym przeznaczeniem, NIEHS szybko przystąpił do zwołania krajowych warsztatów we współpracy z Emory Health Sciences Center 17 marca. W warsztatach zatytułowanych „Ochrona osób reagujących na choroby zakaźne podczas wybuchu COVID-19” wykorzystano technologię wirtualnego spotkania, aby zgromadzić setki krajowych ekspertów w dziedzinie chorób zakaźnych, pielęgniarek i podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, organizacji reagowania kryzysowego i akademickich ośrodków szkoleniowych, które opracowują internetową strategię szkoleniową wspomaganą technologią w odpowiedzi na rosnącą potrzebę zapewnienia ochrony osobom reagującym na COVID-19, w szczególności w służbie zdrowia i ratownictwie.

Ten wirtualny program szkolenia w zakresie bezpieczeństwa wirtualnego COVID-19 będzie zarządzany przez NIEHS i został opracowany we współpracy z Centrami Kontroli i Zapobiegania Chorób, Biurem Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych przy Sekretariacie Asystenta ds. Przygotowania i Reagowania, Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Administracja oraz Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223