Księgarnia naukowa
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Wydawcy udostępniają darmowe zasoby na czas epidemii


NIH zainicjuje partnerstwo publiczno-prywatne w celu przyspieszenia badań nad szczepionką na COVID-19
2020-04-21

COVID-19_OFFER_PL_1

National Institutes of Health (NIH) i Foundation for NIH (FNIH) zrzeszają kilkanaście wiodących firm biofarmaceutycznych, Biuro Zdrowia i Opieki Społecznej Asystenta Sekretarza ds. Gotowości i Reakcji, Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom , amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków oraz Europejską Agencję Leków w celu opracowania międzynarodowej strategii skoordynowanej reakcji badawczej na pandemię COVID-19. Planowane partnerstwo przyśpieszające interwencje terapeutyczne i szczepionki COVID-19 (ACTIV) opracuje ramy współpracy w zakresie ustalania priorytetów dla kandydatów na szczepionki i leki, usprawnienia badań klinicznych, koordynacji procesów regulacyjnych i / lub wykorzystania zasobów wśród wszystkich partnerów w celu szybkiego reagowania na COVID-19 i przyszłe pandemie. Jest to część reakcji całego rządu na całą Amerykę, którą administracja doprowadziła do pokonania COVID-19.

Koordynowany przez FNIH, rząd ACTIV i partnerów branżowych zapewni infrastrukturę, wiedzę merytoryczną i / lub fundusze (zarówno nowe, jak i rzeczowe) w celu zidentyfikowania, ustalenia priorytetów i ułatwienia wejścia niektórych z najbardziej obiecujących kandydatów do badań klinicznych. Partnerzy przemysłowi udostępnią również niektóre związki o ustalonym priorytecie, z których niektóre zakończyły już różne fazy rozwoju, oraz powiązane dane w celu wsparcia badań związanych z COVID-19. Partnerstwo jest rozwijane przy udziale komitetu sterującego zarządzanego przez FNIH, który obejmuje liderów z NIH, FDA oraz organizacji badawczo-rozwojowych firm.

Społeczność naukowa stara się obecnie przesiać ponad 100 potencjalnych środków zapobiegawczych i terapeutycznych dla COVID-19. ACTIV będzie dążyć do dostarczenia wskazówek, które mogą być wykorzystane do ustalenia priorytetów mnóstwa kandydatów na szczepionki i terapeutów w rozwoju, oraz do połączenia sieci badań klinicznych w celu szybkiego i skutecznego testowania nowych i zmienionych kandydatów.

ACTIV będzie miał cztery obszary tematyczne przyspieszone - ujednolicenie i udostępnianie przedklinicznych metod oceny na otwartym forum, które pozwala na porównanie i walidację; nadać priorytet i przyspieszyć ocenę kliniczną kandydatów terapeutycznych o potencjale krótkookresowym; zmaksymalizować możliwości i skuteczność badań klinicznych; i przyspieszyć rozwój szczepionek. Każdy z tych obszarów tematycznych będzie prowadzony przez wysoce zmotywowaną grupę roboczą starszych naukowców reprezentujących rząd, przemysł i środowisko akademickie.

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223