Księgarnia naukowa
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Wydawcy udostępniają darmowe zasoby na czas epidemii


Komisja Europejska i partnerzy uruchamiają Europejską Platformę Danych COVID-19
2020-04-22

COVID-19_OFFER_PL_1

Komisja Europejska wraz z kilkoma partnerami uruchomiła Europejską Platformę Danych COVID-19, aby umożliwić szybkie zbieranie i udostępnianie dostępnych danych badawczych. Platforma, będąca częścią planu działania ERAvsCorona, stanowi kolejny kamień milowy w wysiłkach UE na rzecz wspierania naukowców w Europie i na całym świecie w walce z wybuchem koronawirusa.

Nowa platforma zapewni otwarte, godne zaufania i skalowalne środowisko europejskie i globalne, w którym naukowcy mogą przechowywać i udostępniać zestawy danych, takie jak sekwencje DNA, struktury białek, dane z badań przedklinicznych i prób klinicznych, a także dane epidemiologiczne. Jest to wynik wspólnych wysiłków Komisji Europejskiej, Europejskiego Instytutu Bioinformatyki Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL-EBI), infrastruktury Elixir i projektu COMPARE, a także państw członkowskich UE i innych partnerów.

Szybkie, otwarte udostępnianie danych znacznie przyspiesza badania i odkrycia, umożliwiając skuteczne reagowanie na awarię koronawirusa. Europejska platforma danych COVID-19 jest zgodna z zasadami ustanowionymi w oświadczeniu w sprawie udostępniania danych w nagłych przypadkach związanych ze zdrowiem publicznym i podkreśla zaangażowanie Komisji w otwarte dane badawcze i otwartą naukę, która ma na celu uczynienie nauki bardziej wydajną, niezawodną i reagującą na wyzwania społeczne. W tym kontekście platforma jest także pilotażem priorytetowym, mającym na celu realizację celów europejskiej chmury dla otwartej nauki (EOSC), i opiera się na ustanowionych sieciach między EMBL-EBI a krajowymi infrastrukturami danych dotyczących zdrowia publicznego.

Ministrowie ds. Badań i innowacji ze wszystkich 27 państw członkowskich UE wsparli 10 działań priorytetowych planu działania ERAvsCorona. Opierając się na ogólnych celach i narzędziach europejskiej przestrzeni badawczej (EPB), plan działania obejmuje działania krótkoterminowe oparte na ścisłej koordynacji, współpracy, wymianie danych i wspólnym finansowaniu przez Komisję i państwa członkowskie. Koncentruje się na kluczowych zasadach Europejskiej Przestrzeni Badawczej, które zostaną teraz wykorzystane do osiągnięcia maksymalnego efektu, aby pomóc naukowcom i państwom członkowskim UE w walce z pandemią koronawirusa.

Oprócz europejskiej platformy danych COVID-19 inne działania koncentrują się na koordynowaniu finansowania, rozszerzaniu dużych ogólnounijnych badań klinicznych, zwiększaniu wsparcia dla innowacyjnych firm oraz wspieraniu paneuropejskiego hackathonu pod koniec kwietnia w celu zmobilizowania europejskich innowatorów i społeczeństwo obywatelskie. W nadchodzących miesiącach wspólny plan wymieniający działania priorytetowe będzie regularnie aktualizowany we współtwórczy sposób przez służby Komisji i rządy krajowe.

UE podejmuje zdecydowane działania w celu zwalczania pandemii. Komisja przeznacza również setki milionów euro na badania i innowacje w celu opracowania szczepionek, nowych metod leczenia, testów diagnostycznych i systemów medycznych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Opierając się na długoterminowych inwestycjach dokonanych przed wybuchem koronawirusa (w ramach 7PR i programu „Horyzont 2020”), w tym na nadzór i gotowość, UE szybko zmobilizowała 48,2 mln EUR na 18 projektów z krótkiej listy, które obecnie pracują nad szybką diagnostyką w miejscu opieki testy, nowe metody leczenia, nowe szczepionki, a także epidemiologia i modelowanie w celu poprawy gotowości i reagowania na epidemie. W projekty zaangażowanych jest 151 zespołów badawczych z całego świata.

Ponadto UE zmobilizowała publiczne i prywatne środki finansowe w wysokości do 90 mln EUR w ramach inicjatywy na innowacyjne leki oraz zaoferowała do 80 mln EUR wsparcia finansowego innowacyjnej firmie CureVac w celu zwiększenia rozwoju i produkcji szczepionki przeciwko koronawirusowi .

Ponadto niedawne wezwanie Europejskiej Rady ds. Innowacji w kwocie 164 mln EUR przyciągnęło znaczną liczbę przedsiębiorstw typu start-up i MŚP posiadających innowacje, które mogą również pomóc w walce z pandemią. Jednocześnie ponad 50 trwających lub zakończonych projektów Europejskiej Rady ds. Badań przyczynia się do reakcji na pandemię koronawirusa, dostarczając informacji z kilku różnych dziedzin naukowych (wirusologia, epidemiologia, immunologia, zdrowie publiczne, wyroby medyczne, zachowania społeczne, zarządzanie kryzysowe).

Aby wzmocnić globalną współpracę, UE koordynuje międzynarodowe inicjatywy w ramach globalnej współpracy badawczej w zakresie gotowości na choroby zakaźne (GloPID-R), która skupia 29 organów finansujących z 5 kontynentów i WHO. Wnosi również 20 milionów euro na Koalicję Epidemicznej gotowości na innowacje (CEPI). Wreszcie partnerstwo między Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (EDCTP) finansuje trzy zaproszenia o wartości do 28 mln EUR z programu „Horyzont 2020” w celu wsparcia badań nad koronawirusem i wzmocnienia potencjału badawczego w Afryce subsaharyjskiej.

Strony www Białystok Warszawa
801 777 223