ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Nowa seria Discover Journal od Springer Nature umożliwia szybką drogę do OA dzięki ulepszonym usługom autorskim
2020-06-24

Springer Nature bezustannie prowadzi politykę przejścia do otwartego dostępu (OA), wprowadzając nową serię czasopism w pełni OA. Seria Discover wprowadza nową, usprawnioną obsługę publikowania OA, zwiększając zaangażowanie Springer Nature w OA, wspierając szybki dostęp do badań wysokiej jakości, aby pomóc w rozwoju odkryć naukowych.

Seria Discover będzie się składać z maksymalnie 40 nowych tytułów obejmujących tematy z całego zakresu nauk stosowanych, fizycznych, życiowych, medycznych i społecznych. Seria stawia autora w centrum procesu publikacji i ma na celu opublikowanie manuskryptów w ciągu 7-10 tygodni od złożenia - przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu rzetelności badawczej oczekiwanego od tytułu Springer Nature. Seria Discover będzie również zajmować się kwestią odtwarzalności i negatywnych stronniczości publikacji, wprowadzając Zarejestrowane Raporty (1) w całym portfolio dla autorów prowadzących badania oparte na hipotezach.

Jako nowa seria w pełni OA, czasopisma uzupełnią obszerne portfolio Springer Nature obejmujące około 600 czasopism OA, w tym komunikację Nature i raporty naukowe, i będą opierać się na ponad 100 000 artykułów OA publikowanych każdego roku przez Springer Nature.

Pierwszy z serii, Discover Sustainability, to interdyscyplinarne czasopismo OA publikujące wyniki ze wszystkich dziedzin związanych z badaniami nad zrównoważonym rozwojem. Czasopismo ma wspierać wielodyscyplinarne badania i rozwój polityki w odniesieniu do wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych (SDG).

Dostarczone przez Scope e-Knowledge Center.

Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalną informację prasową.
Strony www Białystok Warszawa
801 777 223