Księgarnia naukowa
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Wydawcy udostępniają darmowe zasoby na czas epidemii


Opublikowano wyniki CiteScore 2019 z ulepszoną metodologią dającą szybszy i stabilniejszy wpływ wskaźnika na badania
2020-06-24

Elsevier - światowy lider w publikowaniu badań i analizie informacji, opublikował wartości CiteScoreTM 2019, najnowszą ocenę tysięcy recenzowanych czasopism naukowych, serii książek, materiałów konferencyjnych i publikacji branżowych objętych programem Scopus. Ponadto wprowadzono ulepszoną metodologię obliczeń, aby zapewnić bardziej niezawodny, sprawiedliwy i szybszy wskaźnik wpływu na badania.

W tym roku ponad 25 000 tytułów źródłowych obejmujących 330 dyscyplin zostało uszeregowanych według ośmiu wskaźników, które są częścią wskaźników CiteScore. Należą do nich: CiteScore, CiteScore Tracker, CiteScore Percentile, CiteScore Quartiles, Ranga CiteScore, Liczba cytowań, Liczba dokumentów i Cytowany procent. Obliczając wartości dla wszystkich tytułów zawartych w Scopus, CiteScore obejmuje prawie 13 000 więcej tytułów niż Impact Factor. Dostęp do podstawowych danych wskaźników CiteScore jest bezpłatny dla wszystkich, w tym dla subskrybentów spoza Scopus, dzięki czemu można ponownie obliczyć wartości, zapewniając przejrzystość badaczom, wydawcom i szerszej społeczności akademickiej.

Zastosowano nową metodologię do obliczania wartości CiteScore 2019. Wprowadzono cztery wyraźne zmiany. Tylko recenzowane typy publikacji (artykuły, recenzje, artykuły konferencyjne, rozdziały książek i dokumenty) zostaną uwzględnione zarówno w liczniku cytowań, jak i mianowniku publikacji, dzięki czemu porównanie czasopism będzie bardziej wiarygodne. Wcześniej wszystkie publikacje były uwzględniane w obliczeniach (nie recenzowane typy artykułów, takie jak artykuły redakcyjne, artykuły informacyjne, listy, notatki).

Cytaty będą teraz zliczane łącznie, od roku publikacji do końca okna obliczeń, czyli do czterech lat. Oznacza to, że wszystkie cytowania otrzymane przez publikacje w tym okresie są wliczane do wartości CiteScore, co pozwala na bardziej szczegółową ocenę. W przeszłości cytowania były liczone tylko w poprzednim roku.

Zostaną teraz uwzględnione publikacje w okresie czterech lat do roku obliczeniowego włącznie. Oznacza to, że CiteScore można obliczyć dla czasopism z zaledwie jednym rokiem publikacji, co daje nowym czasopismom - w tym wielu czasopismom z otwartym dostępem (OA) i czasopismom ukierunkowanym na Chiny - pierwszą wskazówkę dotyczącą ich wpływu na cytowanie rok wcześniej.

Wartości CiteScore będą wyświetlane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, aby uniknąć wrażenia precyzji, zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi. Poprzednio wartości CiteScore były wyświetlane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dzięki CiteScore Tracker wyniki dziennika można monitorować przez cały rok, wraz z publikacją rocznego wyniku. Pełny przegląd wartości CiteScore 2019 - i wszystkich innych wskaźników badawczych dostępnych w Scopus - przejdź do: www.scopus.com/sources

Wskaźniki CiteScore są częścią zbioru wskaźników badawczych dostępnych w Scopus lub za jego pośrednictwem. Inne wskaźniki obejmują dziennik, autora, wskaźniki instytucjonalne i wskaźniki na poziomie artykułu zarejestrowane w PlumX Metrics (obejmujące wykorzystanie, przechwytywanie, wzmianki, media społecznościowe i cytowania), wspierające całościowy obraz wyników badań.

Dostarczone przez Scope e-Knowledge Center.

Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalną informację prasową.
Strony www Białystok Warszawa
801 777 223