ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Udany program pilotażowy S20 toruje drogę dla otwartego dostępu w portfolio matematycznym EDP Sciences
2020-07-09

Międzynarodowy wydawca akademicki EDP Sciences ogłosił, że po udanym przejściu Modelowania Matematycznego Zjawisk Naturalnych (Mathematical Modelling of Natural Phenomena - MMNP) do otwartego dostępu w ramach pilotażowego programu Subscribe to Open (S2O) na początku tego roku, kolejne pięć czasopism matematycznych przejdzie do otwartego dostępu w ramach tego modelu od stycznia 2021 r. Czasopisma: ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations (COCV); ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis (M2AN); ESAIM: Probability and Statistics (PS); RAIRO – Theoretical Informatics and Applications; oraz RAIRO – Operations Research.

MMNP był pierwszym czasopismem matematycznym na świecie, które przyjęło model S2O. Przejście innych czasopism matematycznych na otwarty dostęp w ramach tego modelu będzie miało znaczący wpływ na międzynarodowe publikacje matematyczne i plasuje EDP Sciences i jej partnerów wśród mistrzów tego modelu. Społeczność matematyczna szczególnie popiera otwartą naukę i chętnie przyjmuje inicjatywy, które wspierają przejście do otwartego dostępu. Skala nowych czasopism w tym momdelu z pewnością będzie miała pozytywny efekt ewolucyjny w społeczności, a poparcie zostało już wyrażone przez wielu współpracowników.

W ramach modelu S2O istniejące instytucje subskrybujące są proszone o subskrypcję w zwykły sposób, i dopóki EDP Sciences otrzyma oczekiwany dochód z subskrypcji, treść z bieżącego roku jest udostępniana wszystkim w pełnym dostępie. W ten sposób instytucje wspierają czasopisma dla wspólnego dobra społeczności akademickiej i demonstrują swoje zaangażowanie w długoterminową stabilność otwartego dostępu. Ze swojej strony EDP Sciences ogłosiło ostatnio zamrożenie cen we wszystkich czasopismach na rok 2021.

Autorzy będą mogli publikować w tych czasopismach w otwartym dostępie bezpłatnie. Artykuły będą publikowane na licencji CC-BY 4.0, umożliwiając autorom zachowanie praw autorskich, a innym osobom udostępnianie i dostosowywanie treści. Licencja Creative Commons umożliwia także autorom pełną zgodność z wymogami otwartego dostępu ich instytucji lub organizacji finansujących.

Model Subscribe to Open (S2O) stanowi ważny kamień milowy dla EDP Sciences w jego wieloletnim zaangażowaniu w otwarty dostęp. Ten model reprezentuje zrównoważony i etyczny sposób przenoszenia czasopism na otwarty dostęp. Nie ma blokady; decyzja, czy treść będzie otwarta czy zamknięta, podejmowana jest corocznie na podstawie uzyskanych dochodów z subskrypcji.

Subscribe to Open (S20) to jeden z transformujących modeli, który ma na celu przeniesienie dzienników subskrypcyjnych do otwartego dostępu. S2O został zainicjowany przez Annual Reviews, a ostatnio został przyjęty przez Berghahn Books. Chociaż jest on stosunkowo nowy, ten innowacyjny model szybko stał się akceptowanym podejściem do osiągania otwartego dostępu i opiera się na inicjatywach współpracy, takich jak SCOAP3 i Knowledge Unlatched.

Dostarczone przez Scope e-Knowledge Center.

Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalną informację prasową.
Strony www Białystok Warszawa
801 777 223