ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Rozszerzona współpraca pomiędzy Springer Nature i ResearchGate
2020-09-10

Springer Nature i ResearchGate zgodziły się kontynuować długoterminowe partnerstwo w zakresie dystrybucji treści rozpoczynające się w czwartym kwartale 2020 r. Współpraca ta rozszerza zakres dwufazowego pilotażu, który rozpoczął się w 2019 r. i został oceniony w niedawno opublikowanej białej księdze.

Partnerstwo umożliwi dostarczanie treści artykułów z wersją zapisu (VoR) bezpośrednio na strony publikacji ResearchGate. Uprawnieni użytkownicy będą mogli pobierać i czytać artykuły VoR opublikowane w czasopismach Springer z ostatnich pięciu lat oraz we wszystkich czasopismach badawczych z logo Nature z ostatnich trzech lat na platformie ResearchGate; nowe artykuły będą udostępniane codziennie w miarę ich publikowania. Użytkownicy nieuprawnieni będą mogli uzyskać dostęp do ulepszonego streszczenia artykułu w ResearchGate, które zawiera metadane, streszczenie, ryciny i podpisy oraz pełną pierwszą stronę. Łącząc doświadczenie Springer Nature w publikowaniu wysokiej jakości badań z platformą internetową ResearchGate dla milionów naukowców, obie organizacje dążą do zapewnienia ulepszonych doświadczeń społecznościom, którym służą.

Springer Nature i ResearchGate rozpoczęły pilotaż udostępniania treści w odpowiedzi na szereg wyzwań, takich jak usprawnienie wieloetapowych procesów uwierzytelniania; potrzeba umożliwienia płynnego zdalnego dostępu do treści; oraz sposoby wspierania naukowców w znajdowaniu najbardziej odpowiednich i wiarygodnych badań w kontekście.

Biała księga Researchers at the Centre wskazuje, że partnerstwo przyniosło wiele korzyści, które doprowadziły do ​​lepszego doświadczenia użytkownika dla autorów, badaczy i bibliotekarzy.

Dostarczone przez Scope e-Knowledge Center.

Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalną informację prasową.
Strony www Białystok Warszawa
801 777 223