ABE-IPSABE HOLDINGABE BOOKS
English Polski
Dostęp on-line

Aktualności

0.00 PLN
Schowek (0) 
Schowek jest pusty
Wydawnictwo Karger wprowadza Kompass Nutrition & Dietetics
2020-09-11
Jaki jest wpływ podwyższonego poziomu cukru we krwi na przebieg zakażenia Covid-19? W jaki sposób kwarantanna zmieniła nawyki żywieniowe społeczeństwa? Kompass Nutrition & Dietetics, nowa publikacja Kargera, odpowiada na te i wiele innych pytań.

Pierwszy numer nowego czasopisma Kompass Nutrition & Dietetics ukaże się w grudniu 2020r. Nowe czasopismo poświęcone zdrowiu, skierowane do dietetyków i naukowców zajmujących się żywieniem, zostało stworzone przez Karger we współpracy z Europejską Federacją Stowarzyszeń Dietetyków (European Federation of the Associations of Dietitians - EFAD). Europejska organizacja parasolowa zrzeszająca dietetyków i naukowców ds. żywienia obejmuje łącznie 33 organizacje członkowskie zrzeszające łącznie ponad 33 000 członków z 28 krajów europejskich. W przyszłości wszyscy otrzymają bezpłatny dostęp do e-czasopisma.

Kompass Nutrition & Dietetics ukazywać się będzie dwa razy w roku w formacie cyfrowym: jesienią / zimą i wiosną. Każdy numer będzie poświęcony jednemu tematowi. Pierwsze wydanie skupia się na Covid-19. Jakie mogą być powiązania między odżywianiem a przebiegiem choroby? Jaką rolę odgrywa odżywianie w rehabilitacji po wyzdrowieniu? Badane są również zagadnienia psychologiczne, takie jak wpływ pandemii na nawyki żywieniowe.

Czasopisma Kompass, udana seria publikacji Kargera w kilku językach, są skierowane do lekarzy i specjalistów medycznych. Niedawno wprowadzono dodatkowe informacje w dziedzinie pneumologii, która jest również dostępna w języku hiszpańskim na rynek Ameryki Łacińskiej, a obecnie wprowadzane jest czasopismo z zakresu nauk o żywieniu. Czasopisma Kompass podają ważne wiadomości ze swojej specjalistycznej dziedziny, a także oferują rubrykę dla klinicystów i lekarzy stażystów. Podstawowym celem czasopism jest transfer wiedzy z badań naukowych do praktyki. Doświadczone zespoły doradcze kładą nacisk na przydatność wyników badań w praktycznej pracy z pacjentami.

Więcej informacji na temat Kompass Nutrition & Dietetics będzie można znaleźć na stronie karger.com/knd (po uruchomieniu czasopisma).

Dostarczone przez Scope e-Knowledge Center.

Kliknij tutaj, aby przeczytać oryginalną informację prasową.
Strony www Białystok Warszawa
801 777 223